Home Heating and Air Conditioning Systems

Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product. No do-it-yourself should be without this complete guide to home heating and air conditioning systems

Home Heating and Air Conditioning Systems

James L. Kittle

Tad Books

1990

Abstract

Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product.
No do-it-yourself should be without this complete guide to home heating and air conditioning systems.

Drawing on James Kittle's expertise, even novices will be equipped to install, troubleshoot, repair, replace, and maintain their systems safely.

Kittle covers every aspect of home wiring, piping for gas and oil furnaces, and connecting air conditioning lines. Illustrated, step-by-step instructions are provided for all equipment the homeowner is likely to encounter in the installation and operation of oil and gas furnaces, electric space heaters, and central or window A/C units.

The book includes a summary of applicable codes and regulations and a complete glossary of technical terms.

Citation

James L. Kittle. Home Heating and Air Conditioning Systems. Tad Books, 1990

Collection

Lĩnh vực Điện

Related document

Home Heating and Air Conditioning SystemsAnalog Integrated Circuit DesignDesign of Analog CMOS Integrated Circuits
Home Heating and Air Conditioning SystemsAnalog Integrated Circuit DesignDesign of Analog CMOS Integrated Circuits

QR code

Home Heating and Air Conditioning Systems

Content

  • Thứ Hai, 09:04 10/04/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

商务汉语一本通 (汉英双语版) = Business Chinese All-in-One (phiên bản song ngữ Trung-Anh)

Chủ Nhật, 10:13 09/04/2023

中国旅游地理 = Địa lý du lịch Trung Quốc

Chủ Nhật, 09:35 09/04/2023

Family biking The parents guide to safe cycling

Thứ Sáu, 17:14 07/04/2023

Management accounting (FMA/MA): Practice & Revision kit

Thứ Sáu, 16:49 07/04/2023

Open court reading program assessment: Level 5

Thứ Sáu, 14:34 07/04/2023