Family biking The parents guide to safe cycling

Family Biking is a guide for parents and parents-to-be on how to introduce their children to the joys and responsibilities of bicycle riding.

Family biking The parents guide to safe cycling

Robert,Christie Hurst

Guilfordn connecticut helena

2016

Abstract

Family Biking is a guide for parents and parents-to-be on how to introduce their children to the joys and responsibilities of bicycle riding. The guide includes safe methods of transporting children via trailer bike or tandems, taking young children on bicycle tours, fitting a child to a bicycle, teaching all aspects of bicycle safety, as well as how to deal with dangerous or potentially dangerous situations. It also includes how to teach children to care for their own bicycle, how to dress, how to carry things on their bicycle, and how to perform basic maintenance and repairs.

Contents:

- Part One: Precious Cargo

- Part Two: Equiment

- Part Three: Kids on Bikes

Citation

Robert,Christie Hurst, Family biking The parents guide to safe cycling, Guilfordn connecticut helena, 2016.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Family biking The parents guide to safe cycling Bộ sưu tập số Lĩnh vực khácKỹ năng làm việc nhóm của người Nhật
Family biking The parents guide to safe cycling

Who is Barack Obama?

Kỹ năng làm việc nhóm của người Nhật

QR code

Family biking The parents guide to safe cycling

Content

  • Thứ Sáu, 17:14 07/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Management accounting (FMA/MA): Practice & Revision kit

Thứ Sáu, 16:49 07/04/2023

Open court reading program assessment: Level 5

Thứ Sáu, 14:34 07/04/2023

Open court reading program assessment: Level 2

Thứ Sáu, 14:22 07/04/2023

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Thứ Sáu, 14:11 07/04/2023

Real skills: sentences and paragraphs for colledge, work and everyday life

Thứ Sáu, 13:59 07/04/2023