Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Administrators will find a user-friendly, five-stage planning process with six essential rubrics for developing, implementing, monitoring, and sustaining a successful literacy initiative for Grades 4–12.

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Judith L. Irvin

International Reading Association

2010

Abstract

Administrators will find a user-friendly, five-stage planning process with six essential rubrics for developing, implementing, monitoring, and sustaining a successful literacy initiative for Grades 4–12.

Citation

Judith L. Irvin. Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success. International Reading Association, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide successGoPro® cameras for dummies®Playing to Win: How Strategy Really Works
Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide successGoPro® cameras for dummies®Playing to Win: How Strategy Really Works

QR code

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Content

  • Thứ Sáu, 14:11 07/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Real skills: sentences and paragraphs for colledge, work and everyday life

Thứ Sáu, 13:59 07/04/2023

English for the fashion industry

Thứ Năm, 13:33 06/04/2023

Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

Thứ Năm, 13:23 06/04/2023

The brief McGraw-Hill handbook

Thứ Năm, 13:15 06/04/2023

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Năm, 11:08 06/04/2023