Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

This book demonstrates the need to understand the context, process and delivery of engineering projects and services by focusing on engineering design


Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

James Armstrong

Springer

2008

Abstract

This book demonstrates the need to understand the context, process and delivery of engineering projects and services by focusing on engineering design.

It highlights the cultural, economic, political and social parameters and illustrates the importance of their understanding.

The book benefits from a unique combination of academic rigour and the experience gained from decades of designing some of the world’s most important civil engineering projects

Citation

James Armstrong. Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design. Springer, 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

 Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering DesignCar ScienceFirst Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second edition

Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design
Car ScienceFirst Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second edition

QR code

Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

Content

  • Thứ Năm, 13:23 06/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The brief McGraw-Hill handbook

Thứ Năm, 13:15 06/04/2023

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Năm, 11:08 06/04/2023

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (Trung cấp)

Thứ Năm, 11:00 06/04/2023

Intelligent Business Coursebook

Thứ Năm, 10:56 06/04/2023

Sofware engineering: Book 1

Thứ Năm, 10:39 06/04/2023