The brief McGraw-Hill handbook

The Brief McGraw-Hill Handbook offers an essential, economical option for freshman writing courses. It also includes new features such as Start Smart to help students know where to begin and how to navigate the writing situation for all their common assignments.

The brief McGraw-Hill handbook

Janice H. Peritz

McGraw-Hill

2009

Abstract

The Brief McGraw-Hill Handbook offers an essential, economical option for freshman writing courses. It also includes new features such as Start Smart to help students know where to begin and how to navigate the writing situation for all their common assignments.

The Maimon handbooks support student and instructor success by consistently presenting and using the writing situation as a framework for beginning, analyzing and navigating any type of writing. Start Smart offers an easy, step-by-step process map to navigate three common types of writing assignments. Other new features support critical thinking and deeper understandings of common assignments.

Citation

Janice H. Peritz. The brief McGraw-Hill handbook. McGraw-Hill, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

The brief McGraw-Hill handbookLeading changeEveryday Emotional Intelligence: Big Ideas and Practical Advice on How to be Human at Work
The brief McGraw-Hill handbookLeading changeEveryday Emotional Intelligence: Big Ideas and Practical Advice on How to be Human at Work

QR code

The brief McGraw-Hill handbook

Content

  • Thứ Năm, 13:15 06/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Năm, 11:08 06/04/2023

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (Trung cấp)

Thứ Năm, 11:00 06/04/2023

Intelligent Business Coursebook

Thứ Năm, 10:56 06/04/2023

Sofware engineering: Book 1

Thứ Năm, 10:39 06/04/2023

English for Information technology 1

Thứ Năm, 10:08 06/04/2023