First Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second edition

The high-yield questions you need to prepare for the USMLE Step 2 CK!

First Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second edition

Kristen Vierregger

McGraw-Hill Medical

2010

Abstract

The high-yield questions you need to prepare for the USMLE Step 2 CK!

Prepare to ace the USMLE Step 2 CK with First Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK. The new second edition of this student-proven book features 1000 board-style questions along with easy to navigate, high-yield explanations of correct and incorrect answers. You'll also find hundreds of valuable images, diagrams, and tables. The book is correlated with First Aid for the USMLE Step 2 CK and First Aid Cases for the USMLE Step 2 CK for the ultimate review package!

Features:

1000 board-style questions and answers from the top-rated USMLERx Qmax Step 2 CK Test Bank

  • Concise, yet complete, explanations for both correct and incorrect answers –- with letter options in boldface for at-a-glance review
  • One complete practice test -- 8 full-length test blocks -- simulate the exam experience
  • Hundreds of high-yield images, diagrams, and tables
  • Organized the same way as First Aid for the USMLE Step 2 CK so you can simultaneously study from both books

Citation

Kristen Vierregger. First Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second edition. McGraw-Hill Medical, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

First Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second editionEssentials of the living worldI gained in praying
First Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second editionEssentials of the living worldI gained in praying

QR code

First Aid Q&A for the USMLE Step 2 CK, second edition

Content

  • Thứ Ba, 08:44 04/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Everyday Oracle DBA

Thứ Ba, 08:36 04/04/2023

Dreamweaver CS6 for dummies

Thứ Ba, 08:24 04/04/2023

Motives for Writing, fifth edition

Thứ Hai, 14:25 03/04/2023

Fraud Exposed: What You Don't Know Could Cost Your Company Millions.

Thứ Hai, 14:13 03/04/2023

The Basics 4th edition

Thứ Hai, 13:52 03/04/2023