Motives for Writing, fifth edition

This collection of primarily contemporary readings is organized around the various rhetorical purposes that motivate writers.

Motives for Writing, fifth edition

Robert keith Miller

McGraw Hill

2006

Abstract

This collection of primarily contemporary readings is organized around the various rhetorical purposes that motivate writers.

Including detailed guides to writing motives such as Analyzing Texts, Analyzing Images, and Writing Arguments, this text provides a rhetorically grounded approach to academic writing and research.

Citation

Robert keith Miller. Motives for Writing, fifth edition. McGraw Hill, 2006

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Motives for Writing, fifth editionCaught Reading: Assessment ManualOxford Living Grammar. Elementary
Motives for Writing, fifth editionCaught Reading: Assessment ManualOxford Living Grammar. Elementary

QR code

Motives for Writing, fifth edition

Content

  • Thứ Hai, 14:25 03/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Fraud Exposed: What You Don't Know Could Cost Your Company Millions.

Thứ Hai, 14:13 03/04/2023

The Basics 4th edition

Thứ Hai, 13:52 03/04/2023

A Community of Writers: A Workshop Course in Writing 3rd Edition

Thứ Hai, 13:38 03/04/2023

Car Science

Thứ Hai, 10:56 03/04/2023

Các chợ miền núi huyện Hòa Sơn tỉnh Phú Yên

Thứ Hai, 10:26 03/04/2023