Các chợ miền núi huyện Hòa Sơn tỉnh Phú Yên

Giới thiệu tổng quát về tỉnh Phú Yên bao gồm diện tích tự nhiên, các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, quy mô dân số, điều kiện tự nhiên, khí hậu của tỉnh. Địa thế, sự phân bố dân cư và tình trạng giao thông đã tạo ảnh hưởng đến việc mua bán và hình thành chợ mua bán hiện nay. Đặc biệt là sự hình thành và phát triển chợ tại huyện Hòa Sơn

Các chợ miền núi huyện Hòa Sơn tỉnh Phú Yên

Trần Sĩ Huệ

Văn hóa dân tộc

2016

Tóm tắt

Giới thiệu tổng quát về tỉnh Phú Yên bao gồm diện tích tự nhiên, các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, quy mô dân số, điều kiện tự nhiên, khí hậu của tỉnh. Địa thế, sự phân bố dân cư và tình trạng giao thông đã tạo ảnh hưởng đến việc mua bán và hình thành chợ mua bán hiện nay. Đặc biệt là sự hình thành và phát triển chợ tại huyện Hòa Sơn

  • Chương 1: Khái quát về việc mua bán và các chợ ở huyện Sơn Hoà tỉnh Phú Yên, ca dao về chợ và việc buôn bán hàng ngày diễn ra tại chợ
  • Chương 2: Các chợ ở huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên
  • Chương 3: Ca dao về chợ và việc buôn bán

Trích dẫn

Trần Sĩ Huệ. Các chợ miền núi huyện Hòa Sơn tỉnh Phú Yên. Văn hóa dân tộc, 2016

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Các chợ miền núi huyện Hòa Sơn tỉnh Phú YênLạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì LừaBiển và Đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp
Các chợ miền núi huyện Hòa Sơn tỉnh Phú YênLạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì LừaBiển và Đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp

Mã QR

Các chợ miền núi huyện Hòa Sơn tỉnh Phú Yên

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:26 03/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình truyền dữ liệu

Thứ Hai, 10:25 03/04/2023

Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu

Thứ Hai, 10:05 03/04/2023

Bản chất và phạm vi của Logic

Thứ Hai, 09:56 03/04/2023

The Handbook Of Information And Computer Ethics

Thứ Hai, 09:55 03/04/2023

Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1

Thứ Hai, 09:46 03/04/2023