Lạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì Lừa

Tập sách giới thiệu về vị trí địa lý, lịch sử hình thành và phát triển của Lạng Sơn trong lịch trình lịch sử đất nước. Bên cạnh đó sách còn giới thiệu cùng bạn đọc di tích, danh lam thắng cảnh, đời sống, tập quán văn hóa của vùng đất này giúp bạn đọc hiểu thêm về đất và xứ Lạng.

Lạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì Lừa

Mã Thế Vinh

Nxb. Trẻ

2012

Tóm tắt

Lạng Sơn không chỉ là nơi địa đầu của Tổ Quốc mà còn là điểm hấp dẫn với sự phong phú của các dân tộc, ẩm thực, …và các di tích lịch sử nổi tiếng như: Ải Chi Lăng, chợ Kì Lừa, Núi Mẫu Sơn, …

Tập sách giới thiệu về vị trí địa lý, lịch sử hình thành và phát triển của Lạng Sơn trong lịch trình lịch sử đất nước. Bên cạnh đó sách còn giới thiệu cùng bạn đọc di tích, danh lam thắng cảnh, đời sống, tập quán văn hóa của vùng đất này giúp bạn đọc hiểu thêm về đất và xứ Lạng.

Lạng Sơn - Vùng đất của Chi Lăng - Đồng Đăng - Kỳ Lừa: Phần 1 do Mã Thế Vinh biên soạn trình bày khái quát chung về Lạng Sơn; di tích danh lam thắng cảnh tại Lạng Sơn; các di tích lịch sử danh thắng đã được xếp hạng quốc gia; văn bia và thơ danh nhân viết về Lạng Sơn. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Văn hóa học và những ngành có liên quan.

Trích dẫn

Mã Thế Vinh. Lạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì Lừa, Nxb. Trẻ, 2012.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Tài liệu liên quan

Lạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì LừaBiển và Đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đápHệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Lạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì Lừa

Biển và Đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Mã QR

Lạng Sơn: Vùng đất của Chi Lăng- Đồng Đăng- Kì Lừa

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:54 28/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Pro ASP.NET Core MVC 2, Seventh Edition

Thứ Hai, 14:52 28/11/2022

Sổ tay khảo sát thiết kế quản lí vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn

Thứ Hai, 14:49 28/11/2022

Hải Phòng Di tích - Danh thắng xếp hạng Quốc Gia

Thứ Hai, 14:46 28/11/2022

Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Thứ Hai, 14:19 28/11/2022

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Thứ Hai, 14:04 28/11/2022