Sổ tay khảo sát thiết kế quản lí vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn

cuốn sổ tay này là tài liệu tham khảo, giúp cho các chủ doanh nghiệp tư nhân, các ban quản lý cấp nước ở xã, các đội trưởng và công nhân kỹ thuật đang và sẽ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống cấp nước trong các công việc như: quyết định đầu tư; kiểm tra các tài liệu khảo sát, và các chỉ tiêu thiết kế của hệ thống do các công ty tư vấn thực hiện; giám sát quá trình thi công xây dựng, soạn thảo các quy trình vận hành cho từng hệ thống; thực hiện chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng.

Sổ tay khảo sát thiết kế quản lí vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn

Trịnh Xuân Lai

Xây dựng 2014

2014

Tóm tắt

Có thể thấy rằng, qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn, các tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành hàng trăm hệ thống cấp nước tập trung tại các làng xã với phạm vi phục vụ từ 100 đến 3000 hộ dân. Qua đó, tác giả nhận thấy các hệ thống cấp nước sạch nông thôn công suất nhỏ, phân tán, đầu tư cao, thu nhập trung bình của hộ dân tiêu thụ nước thấp, trình độ chung của công nhân quản lý vận hành hạn chế, nên cần thiết phải tìm các quy trình công nghệ thích hợp để đầu tư xây dựng.

Bằng kinh nghiệm hoạt động cùng với tổ chức Đông Tây hội ngộ trong vòng 4 năm qua, tác giả và đồng nghiệp đã biên soạn cuốn sổ tay này làm tài liệu tham khảo, giúp cho các chủ doanh nghiệp tư nhân, các ban quản lý cấp nước ở xã, các đội trưởng và công nhân kỹ thuật đang và sẽ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống cấp nước trong các công việc như: quyết định đầu tư; kiểm tra các tài liệu khảo sát, và các chỉ tiêu thiết kế của hệ thống do các công ty tư vấn thực hiện; giám sát quá trình thi công xây dựng, soạn thảo các quy trình vận hành cho từng hệ thống; thực hiện chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng.

Cuốn sổ tay gồm các nội dung:

- Chương 1: Các công trình của hệ thống cấp nước – Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của người quản lý vận hành.

- Chương 2: Khảo sát thu thập số liệu, xác định quy mô công suất của hệ thống, khảo sát và lựa chọn nguồn nước, lựa chọn vị trí công trình thu, khu xử lý và các tuyến ống chính.

- Chương 3: Lựa chọn sơ đồ dây truyền công nghệ xử lý nước.

- Chương 4: Công trình thu nước và trạm bơm nước thô.

- Chương 5: Mạng lưới phân phối, tính áp lực của bơm cấp II, chiều cao đài nước và dung tích bề chứa.

- Chương 6: Các công trình xử lý.

- Chương 7: Sát trùng - nước.

Trích dẫn

Trịnh Xuân Lai. Sổ tay khảo sát thiết kế quản lí vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn, Xây dựng, 2014

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Sổ tay khảo sát thiết kế quản lí vận hành các hệ thống cấp nước nông thônCách làm việc của người khôn và kẻ dại Điều gì khiến chúng ta hiện hữu trên đời?

Sổ tay khảo sát thiết kế quản lí vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn

Cách làm việc của người khôn và kẻ dại

Điều gì khiến chúng ta hiện hữu trên đời?

Mã QR

Sổ tay khảo sát thiết kế quản lí vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:49 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Hải Phòng Di tích - Danh thắng xếp hạng Quốc Gia

Thứ Hai, 14:46 28/11/2022

Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Thứ Hai, 14:19 28/11/2022

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Thứ Hai, 14:04 28/11/2022

Giáo trình vi điều khiển PIC Lý thuyết - Thực hành

Thứ Hai, 13:53 28/11/2022

Lý thuyết tích phân (Đặng Đình Áng)

Thứ Hai, 13:46 28/11/2022

Video giới thiệu