English for the fashion industry

Please note that the Print Replica PDF digital version does not contain the audio.

English for the fashion industry

Ward, Mary E.

Oxford University Press

2012

Abstract

Please note that the Print Replica PDF digital version does not contain the audio.

English for the Fashion Industry gives students the communication skills they need for a career in fashion.

The syllabus introduces each element of the industry, from garment design and construction, through to the production and promotion of collections.

Students learn how to describe looks and trends, talk about processes, and make plans and predictions for brand development.

Citation

Ward, Mary E. English for the fashion industry. Oxford University Press, 2012

Collection

Công nghệ may và thiết kế thời trang

Related document

 English for the fashion industryDigital Printing of TextilesIntelligent textiles and clothing
English for the fashion industryDigital Printing of TextilesIntelligent textiles and clothing

QR code

English for the fashion industry

Content

  • Thứ Năm, 13:33 06/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

Thứ Năm, 13:23 06/04/2023

The brief McGraw-Hill handbook

Thứ Năm, 13:15 06/04/2023

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Năm, 11:08 06/04/2023

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (Trung cấp)

Thứ Năm, 11:00 06/04/2023

Intelligent Business Coursebook

Thứ Năm, 10:56 06/04/2023