English for the fashion industry

Please note that the Print Replica PDF digital version does not contain the audio.

English for the fashion industry

Ward, Mary E.

Oxford University Press

2012

Abstract

Please note that the Print Replica PDF digital version does not contain the audio.

English for the Fashion Industry gives students the communication skills they need for a career in fashion.

The syllabus introduces each element of the industry, from garment design and construction, through to the production and promotion of collections.

Students learn how to describe looks and trends, talk about processes, and make plans and predictions for brand development.

Citation

Ward, Mary E. English for the fashion industry. Oxford University Press, 2012

Collection

Công nghệ may và thiết kế thời trang

Related document

 English for the fashion industryDigital Printing of TextilesIntelligent textiles and clothing
English for the fashion industryDigital Printing of TextilesIntelligent textiles and clothing

QR code

English for the fashion industry

Content

  • Thứ Năm, 13:33 06/04/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

Thứ Năm, 13:23 06/04/2023

The brief McGraw-Hill handbook

Thứ Năm, 13:15 06/04/2023

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Năm, 11:08 06/04/2023

Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (Trung cấp)

Thứ Năm, 11:00 06/04/2023

Intelligent Business Coursebook

Thứ Năm, 10:56 06/04/2023

Video giới thiệu