Open court reading program assessment: Level 5

Student's foundational skills are assess both formally and informally.

Open court reading program assessment: Level 5

SRA

Mc Graw Hill

2002

Abstract

Student's foundational skills are assess both formally and informally.

Formal assessments are given at the end of each lesson and unit and are indicated in the Teacher's Guide.

Lesson and Unit Assessments measure student understanding of material that was recently taught.

These assessments, found in the Assessment Book for each grade level, align with classroom instruction and focus on the literacy skills that are critical to reading success.

Citation

SRA. Open court reading program assessment: Level 5. Mc Graw Hill, 2002

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Open court reading program assessment: Level 5Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth editionLivestock in a changing landscape
Open court reading program assessment: Level 5Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth editionLivestock in a changing landscape

QR code

Open court reading program assessment: Level 5

Content

  • Thứ Sáu, 14:34 07/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Open court reading program assessment: Level 2

Thứ Sáu, 14:22 07/04/2023

Taking the lead on adolescent literacy : Action steps for schoolwide success

Thứ Sáu, 14:11 07/04/2023

Real skills: sentences and paragraphs for colledge, work and everyday life

Thứ Sáu, 13:59 07/04/2023

English for the fashion industry

Thứ Năm, 13:33 06/04/2023

Design Matters: The Organisation and Principles of Engineering Design

Thứ Năm, 13:23 06/04/2023