Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth edition

As the subtitle indicates, Lussier's Human Relations in Organizations: Applications and Skill Building employs a workbook-type approach

Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth edition

Robert N. Lussier

McGraw-Hill/Irwin

2010

Abstract

As the subtitle indicates, Lussier's Human Relations in Organizations: Applications and Skill Building employs a workbook-type approach.

This approach is perfect for professors who want to incorporate activities and exercises into the classroom, and benefits students who want to understand concepts as well as apply and develop skills that they can use in their daily and professional lives.

The book provides a balanced, three-pronged approach: a clear concise understanding of human relations/ organizational behavior concepts; the application of HR/OB concepts for critical thinking in the business world; and, the development of HR/OB skills.

Citation

Robert N. Lussier. Human relations in organizations : Applications and skill building eighth edition. McGraw-Hill/Irwin, 2010

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth editionLivestock in a changing landscapeLife - span development
Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth editionLivestock in a changing landscapeLife - span development

QR code

Human relations in organizations : Applications and skill building, eighth edition

Content

  • Thứ Hai, 13:17 27/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

우리말 우리 문화 (하) = Tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc (sơ cấp)

Thứ Hai, 13:14 27/03/2023

More than a native speaker: An introduction to teaching english abroad

Thứ Hai, 13:13 27/03/2023

Giáo trình Marketing dịch vụ tài chính

Thứ Hai, 13:05 27/03/2023

우리말 통일사전 = Từ điển thống nhất tiếng Hàn

Thứ Hai, 12:58 27/03/2023

HUMAN にほんご90日 = 90 Days of Japanese Language 2 (Kèm CD)

Thứ Hai, 11:38 27/03/2023