Lý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp là một cuốn sách, trong một chừng mực nào đó có thể giúp cho người thiết kế một phương pháp tư duy logic....

Lý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Nguyễn Viết Tiến

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Quá trình sản xuất bao gồm 2 khâu: Thiết kế và chế tạo sản phẩm. Như vậy khi xem xét, kiểm tra một sản phẩm công nghiệp nào đó người ta phải xem xét khâu Thiết kế sản phẩm.

Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp là một cuốn sách, trong một chừng mực nào đó có thể giúp cho người thiết kế một phương pháp tư duy logic, một cách nhìn tổng quan, một ý thức sáng tạo trong khi làm công việc thiết kế đối với bất kỳ một sản phẩm công nghiệp nào.
Chương 1: Công việc thiết kế và tầm quan trọng của nó trong sản xuất
Chương 2: Các bước của quá trình thiết kế, phương pháp thực hiện và thiết kế bố trí chung
Chương 3: Những phương pháp thiết kế cấu trúc
Chương 4: Phương pháp thiết kế theo quan điểm sử dụng
Chương 5: Một số vấn đề trong thiết kế tạo dánh và thẩm mỹ cho sản phẩm
Chương 6: Vấn đề đánh giá một sản phẩm công nghiệp

Trích dẫn

Nguyễn Viết Tiến. Lý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệp, Khoa học và Kỹ thuật, 2005

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Lý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệpCông nghệ chế tạo bánh răngCơ Điện tử- Các thành phần cơ bản

Lý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Công nghệ chế tạo bánh răng

Cơ Điện tử - Các thành phần cơ bản

Mã QR

Lý thuyết Thiết kế sản phẩm công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:57 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Skillful Second Edition Foundation Level Listening and Speaking Premium Teacher's book

Thứ Sáu, 15:18 25/11/2022

Autocad cho tự động hóa thiết kế

Thứ Sáu, 14:54 25/11/2022

Skillful Second Edition Level 3 Listening and Speaking Premium Teacher's book

Thứ Sáu, 14:44 25/11/2022

Thiết kế mạch in với layout 9

Thứ Sáu, 14:24 25/11/2022

Tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Thứ Sáu, 14:13 25/11/2022

Video giới thiệu