Thiết kế mạch in với layout 9

Layout 9 là một chương trình chuyên dùng để thiết kế mạch in dựa theo sơ đồ nguyên lý mạch chi tiết được thiết kế từ các phần mềm khác

Thiết kế mạch in với layout 9

Đặng Minh Hoàng

Thống kê

2001

Tóm tắt

Layout 9 là một chương trình chuyên dùng để thiết kế mạch in dựa theo sơ đồ nguyên lý mạch chi tiết được thiết kế từ các phần mềm khác

Layout 9 là phiên bản mới nhất của chương trình OrCad 9 đã được thay đổi từ phiên bản OrCad PCB để phù hợp với nhu cầu thiết kế các mạch điện tử hiện nay.

Nội dung cơ bản của cuốn sách được chia thành các phần khác nhau

Phần 1: Môi trường tiền Layout

Phần 2: Môi trường Layout

Phần 3: Sử dụng chương trình Layout

Phần phụ lục: Những chương trình tiện ích

Trích dẫn

Đặng Minh Hoàng. Thiết kế mạch in với layout 9. Thống kê, 2001

Bộ sưu tập

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Tài liệu liên quan

Thiết kế mạch in với layout 9Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửPhân tích và điều khiển hệ phi tuyến
Thiết kế mạch in với layout 9Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửPhân tích và điều khiển hệ phi tuyến

Mã QR

Thiết kế mạch in với layout 9

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:24 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Thứ Sáu, 14:13 25/11/2022

Tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển tối ưu

Thứ Sáu, 14:08 25/11/2022

Giáo trình điện tử Hướng dẫn sử dụng Orcad 9.0 trong vẽ mô phỏng thiết kế mạch in - mạch điện tử

Thứ Sáu, 13:44 25/11/2022

Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số Flip - Flop, thanh ghi, bộ đếm

Thứ Sáu, 13:39 25/11/2022

Bách khoa tri thức gia định trong cuộc sống hiện đại

Thứ Sáu, 13:39 25/11/2022

Video giới thiệu