Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản về mạch điện, các định luật và các phần tử cơ bản trong mạch điện. Tiếp đến là nội dung về dòng điện xoay chiều hình sin, các phương pháp phân tích mạch điện như vecto, giải mạch,..

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Nguyễn Bá Khá

Giáo dục Việt Nam

2018

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn với nội dung cơ bản và ngắn gọn của hệ thống điện kết hợp với các bài tập và ví dụ áp dụng giúp bạn đọc dễ hiểu hơn.

Với kết cấu gồm 06 chương:

  • Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện
  • Chương 2: Dòng điện xoay chiều hình sin
  • Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện
  • Chương 4: Mạch điện xoay chiều 3 pha ở chế độ xác lập hình sin
  • Chương 5: Máy điện
  • Chương 6: Kỹ thuật điện tử

Trích dẫn

Nguyễn Bá Khá, Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử, Giáo dục Việt Nam, 2012

Bộ sưu tập

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửBài tập điều khiển tối ưuBài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt
Giáo trình kỹ thuật điện - điện tửBài tập điều khiển tối ưuBài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt

Mã QR

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Nội dung

  • Thứ Ba, 00:07 17/05/2022