Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt

Cuốn sách trình bày về: Nhiệt động kỹ thuật gồm có phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí; các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lí tưởng và khí thực; không khí ẩm; quá trình lưu động và tiết lưu; máy nén khí; chu trình nhiệt động; chu trình thiết bị động lực hơi nước Rankine; chu trình ngược chiều. Truyền nhiệt gồm có dẫn nhiệt; trao đổi nhiệt đối lưu; trao đổi nhiệt bức xạ; truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt

Hà Mạnh Thư

Bách Khoa Hà Nội

2018

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản nhất sinh viên cần biết và vận dụng khi tính toán cùng với các bảng biểu kèm theo, đó cũng chính là tuyển tập đề thi trắc nghiệm cho sinh viên . Các đồ thị hơi nước Mollier, đồ thị lgp–i dùng cho các loại môi chất lạnh khác nhau như R12, R134a, R22, R717 được in bằng màu cho phép sinh viên dễ dàng tra được các thông số cần thiết để làm bài tập.

Do vấn đề khó khăn nhất của sinh viên là tra bảng và đồ thị, nên việc nắm bắt cơ bản vấn đề xác định trạng thái các thông số của khí thực sẽ giúp cho sinh viên đạt điểm cao khi thi môn học này.

Phần cuối sách giới thiệu hai mươi đề thi trắc nghiệm mẫu để sinh viên tự giải trong thời gian 90 phút. Đây sẽ là những tập dượt bổ ích trước khi thi. Cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của tác giả cùng với kinh nghiệm hơn 25 năm áp dụng thi trắc nghiệm môn Kỹ thuật Nhiệt tại Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt

Cuốn sách 02 phần:

  • Phần I: Nhiệt động kỹ thuật
  • Phần II: Truyền Nhiệt

Trích dẫn

Hà Mạnh Thư, Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt, Bách Khoa Hà Nội, 2018

Bộ sưu tập

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật NhiệtBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetElectric Circuits
Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật NhiệtBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetElectric Circuits

Mã QR

Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:17 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Bài tập kỹ thuật lạnh

Thứ Sáu, 10:02 13/05/2022

Bài tập điều khiển tối ưu

Thứ Sáu, 09:22 13/05/2022

Quantitative Corporate Finance Second Edition

Thứ Sáu, 08:50 13/05/2022

BEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets

Thứ Sáu, 08:40 13/05/2022

Behavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates

Thứ Sáu, 08:30 13/05/2022

Video giới thiệu