Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet

This book assumes only a basic knowledge of mathematics and thanks to its simple explanations and many examples is ideal for students and professional engineers who require practical solutions. Numerous practical examples explain basic concepts of industrial communication technology as well as the procedure for the transmission of digital data.

Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet

Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hiibner

Springer

2018

Abstract

This book offers all important industrial communication systems for buildings in one single book! It stimulates a basic understanding of network and bus systems for the automation of buildings. After an introduction to EIB/KNX, LON und BACnet technologies, the authors illustrate how these systems can be utilized for specific applications, like air conditioning or illumination.

This book assumes only a basic knowledge of mathematics and thanks to its simple explanations and many examples is ideal for students and professional engineers who require practical solutions.Numerous practical examples explain basic concepts of industrial communication technology as well as the procedure for the transmission of digital data.

All chapters have been thoroughly revised for the 2nd edition and the book includes the latest technical developments and standards.

Content:

  1. Introduction to Buiding Automation;
  2. The Basics of Industrial Communication Technology;
  3. Konnex;
  4. Buiding Automation with LonWorks;
  5. BACnet

Citation

Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hiibner, Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet, Springer, 2018

Collection

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ( 7510301)

Related documnent

Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetGiáo trình cung cấp điệnGiáo trình Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén
Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetGiáo trình cung cấp điệnGiáo trình Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén

QR Code

Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet

Content

  • Thứ Năm, 11:20 05/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Recent developments in functional discourse grammar

Thứ Năm, 11:04 05/05/2022

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh

Thứ Năm, 10:43 05/05/2022

A functional discourse grammar for English

Thứ Năm, 10:38 05/05/2022

Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Thứ Năm, 10:22 05/05/2022

Lexical-Functional Syntax (second edition)

Thứ Năm, 10:13 05/05/2022