Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở thực tế quản trị kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam và thế giới. Đây là lần tái bản thứ hai trong bối cảnh nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, thị trường bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã có những thay đổi rõ nét và phải theo những cam kết với WTO

Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Nguyễn Văn Định

ĐH Kinh tế quốc dân

2009

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm có 10 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh bảo hiểm

+ Chương 2: Thị trường bảo hiểm

+ Chương 3: Doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Chương 4: Quản trị sản phẩm bảo hiểm

+ Chương 5: Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm.

+ Chương 6: Quản trị khách hàng.

+ Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Chương 8: Quản trị tài chính.

+ Chương 9: Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Chương 10: Phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Định. Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, ĐH Kinh tế quốc dân, 2009

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểmGiáo trình khởi sự kinh doanhGiáo trình kỹ năng quản trị = Management skills
Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểmGiáo trình khởi sự kinh doanhGiáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Mã QR

Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:22 05/05/2022