Giáo trình khởi sự kinh doanh

Giáo trình khởi sự kinh doanh có nhiệm vụ nghiên cứu và phát hiện các hành vi cần thiết để quyết đinh: Sẽ kinh doanh cái gì, kinh doanh như thế nào và kinh doanh ở đâu. Lập ra một doanh nghiệp cụ thể với các hành vi và nhiều quyết định cụ thể về vị trí, quy mô, công nghệ...; Thiết lập các điều kiện cần thiết đưa doanh nghiệp phát triển.

Giáo trình khởi sự kinh doanh

Nguyễn Ngọc Huyền ( Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần 1: Chuẩn bị cho khởi sự kinh doanh

+ Chương 1: Tư duy khởi sự kinh doanh

+ Chương 2: Phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh

+ Chương 3: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ.

Phần 2: Khởi sự kinh doanh

+ Chương 4: Hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh

+ Chương 5: Lập kế hoạch kinh doanh.

+ Chương 6: Triển khai việc tạo lập doanh nghiệp.

+ Chương 7: Đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới.

+ Chương 8: Tài chính cho việc tạo lập doanh nghiệp mới.

+ Chương 9: Marketting ở doanh nghiệp.

Phần 3: Phát triển sự nghiệp kinh doanh

+ Chương 10: Thiết lập các mối quan hệ trong quá trình kinh doanh

+ Chương 11: Chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Huyền ( Ch.b). Giáo trình khởi sự kinh doanh. Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình khởi sự kinh doanhTài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt NamQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới
Giáo trình khởi sự kinh doanhTài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt NamQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Mã QR

Giáo trình khởi sự kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:26 26/04/2022