Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Cuốn sách : Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Nét độc đáo của quyển sách không chỉ dừng lại ở chỗ tham khảo nhiều sách về tài chính của các tác giả nước ngoài mà còn ở chỗ , trước tiên ,biết chắt lọc những khái niệm ,và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt nam và kế đến, trình bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi và đặc biệt ,dễ ứng dụng đối với đọc giả.

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Minh Kiều

Thống kê

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phẩn 3 : Quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức. Phần này cà bốn chương được ỉần lượt trình bày, bao gồm:

•Chương 10 : Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

•Chương 11 : Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn.

•Chương 12 : Quyết định cơ cấu vốn.

•Chương 13 : Quyết định chính sách cổ tức.

Phần 4 : Những quyết định khác của ỉài chính doanh nghiệp - Phầnnày có bốn chương được lần lượt trình bày, bao gồm:

•Chương 14 : Quyết định sáp nhập và thâu tóm công ty.

•Chương 15 : Nhận dạng và đo lường rủi ro tàí chính.

•Chương 16 : Quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất.

•Chương 17 : Quản lý rủi ro tỷ giá và tổn thất ngoại hối.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Kiều. Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thống kê, 2010.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt NamĐịa lý kinh tế - xã hội Châu ÁKinh tế học vĩ mô (Nguyễn Văn Dần)
Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt NamĐịa lý kinh tế - xã hội Châu ÁKinh tế học vĩ mô (Nguyễn Văn Dần)

Mã QR

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:08 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Practical English Phonetics and Phonology

Thứ Ba, 07:40 26/04/2022

Máy điện trong thiết bị tự động

Thứ Hai, 23:53 25/04/2022

Matlab & Simulink cho kỹ sư

Thứ Hai, 22:39 25/04/2022

Lý thuyết điều khiển nâng cao Điều khiển tối ưu - điều khiển bền vững - điều khiển thích nghi

Thứ Hai, 22:24 25/04/2022

Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt Điện công nghiệp

Thứ Hai, 22:04 25/04/2022

Video giới thiệu