Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Cuốn sách cung cấp cho quý độc giả nguồn thông tin, số liệu về các nguồn lực tự nhiên, dân cư - xã hội, thể chế chính trị, bức tranh chung về kinh tế cũng như quan hệ kinh tế với Việt Nam của các nước khu vực và các nước Châu Á Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu cho sinh viên các khoa, nghành trong nhiều trường đại học và cao đẳng

Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Bùi Thị Hải Yến (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2009

Tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho quý độc giả nguồn thông tin, số liệu về các nguồn lực tự nhiên, dân cư - xã hội, thể chế chính trị, bức tranh chung về kinh tế cũng như quan hệ kinh tế với Việt Nam của các nước khu vực và các nước Châu Á Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu cho sinh viên các khoa, nghành trong nhiều trường đại học và cao đẳng. Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Địa lí kinh tế- xã hội các nước Đông- Bắc Á

+ Chương 2: Địa lí kinh tế- xã hội các nước Đông Nam Á

+ Chương 3: Địa lí kinh tế- xã hội các nước Nam Á Chương

+ Chương 4: Địa lí kinh tế - xã hội các nước Trung Cận Đông

Trích dẫn

Bùi Thị Hải Yến (Ch.b). Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á. Giáo dục Việt Nam, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Địa lý kinh tế - xã hội Châu ÁGiáo trình Quản trị họcGiáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)
Địa lý kinh tế - xã hội Châu ÁGiáo trình Quản trị họcGiáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Mã QR

Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:24 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

An Introduction to Language

Thứ Hai, 13:12 25/04/2022

Thiết bị đầu cuối thông tin

Thứ Hai, 13:12 25/04/2022

Trang bị điện - điện tử công nghiệp

Thứ Hai, 13:07 25/04/2022

Human Resource Management, Global Edition

Thứ Hai, 13:06 25/04/2022

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Hai, 12:56 25/04/2022