Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Cuốn sách cung cấp cho quý độc giả nguồn thông tin, số liệu về các nguồn lực tự nhiên, dân cư - xã hội, thể chế chính trị, bức tranh chung về kinh tế cũng như quan hệ kinh tế với Việt Nam của các nước khu vực và các nước Châu Á Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu cho sinh viên các khoa, nghành trong nhiều trường đại học và cao đẳng

Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Bùi Thị Hải Yến (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2009

Tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho quý độc giả nguồn thông tin, số liệu về các nguồn lực tự nhiên, dân cư - xã hội, thể chế chính trị, bức tranh chung về kinh tế cũng như quan hệ kinh tế với Việt Nam của các nước khu vực và các nước Châu Á Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu tham khảo học tập, nghiên cứu cho sinh viên các khoa, nghành trong nhiều trường đại học và cao đẳng. Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Địa lí kinh tế- xã hội các nước Đông- Bắc Á

+ Chương 2: Địa lí kinh tế- xã hội các nước Đông Nam Á

+ Chương 3: Địa lí kinh tế- xã hội các nước Nam Á Chương

+ Chương 4: Địa lí kinh tế - xã hội các nước Trung Cận Đông

Trích dẫn

Bùi Thị Hải Yến (Ch.b). Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á. Giáo dục Việt Nam, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Địa lý kinh tế - xã hội Châu ÁGiáo trình Quản trị họcGiáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)
Địa lý kinh tế - xã hội Châu ÁGiáo trình Quản trị họcGiáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Mã QR

Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:24 25/04/2022