Secure PHP Development: Building 50 Practical Applications

This is not a PHP language book for use as reference. There are many good PHP language books out there. This book is designed for intermediate-to advanced-level PHP developers who can review the fifty PHP applications developed for this book and deploy them as is or customize them as needed.

Secure PHP Development: Building 50 Practical Applications

Mohammed J. Kabir

Wiley Publishing Inc

2003

Abstract

Welcome to Secure PHP Developmen: Building 50 Practical Applications. PHP has come a long way since its incarnation an a Perl script. Now PHP is a powerful Web scripting language with object-oriented programming support. Slowly but steadily it has entered the non-Web scripting arena often reserved for Perl and other shell scripting languages. Arguably, PHP is one of the most popular Web platfroms. In this book you will learn about how to secure PHP applications, how to develop and use an application framework to develop many useful applications for both Internet and intranet Web sites.

This is not a PHP language book for use as reference. There are many good PHP language books out there. This book is designed for intermediate-to advanced-level PHP developers who can review the fifty PHP applications developed for this book and deploy them as is or customize them as needed.

* Offers fifty practical and secure PHP applications that readers can immediately put to use
* Explains the entire life cycle of each PHP application, including requirements, design, development, maintenance, and tuning
* Reviews application development line-by-line and module-by-module to help readers understand specific coding practices and requirements
* Applications can be readily adapted to many real-world business situations
* CD-ROM contains fifty ready-to-use PHP applications, an evaluation version of Zend tools, and the latest versions of PHP, Apache, and MySQL

Citation

Mohammed J. Kabir, Secure PHP Development: Building 50 Practical Applications, Wiley Publishing Inc, 2003.

Collection

Hệ thống thông tin (7480104)

Related document

Secure PHP Development: Building 50 Practical ApplicationsEssentials of Management Information SystemsJava Network Programming
Secure PHP Development: Building 50 Practical ApplicationsEssentials of Management Information SystemsJava Network Programming

QR code

Secure PHP Development: Building 50 Practical Applications

Content

  • Thứ Ba, 09:19 26/04/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Giáo trình Marketing căn bản

Thứ Ba, 09:11 26/04/2022

Quản trị kinh doanh

Thứ Ba, 08:56 26/04/2022

E-Commerce: An Introduction

Thứ Ba, 08:34 26/04/2022

Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches

Thứ Ba, 08:33 26/04/2022

Professional Android: Fourth Edition

Thứ Ba, 08:32 26/04/2022

Video giới thiệu