Professional Android: Fourth Edition

Professional Android, 4th Edition shows developers how to leverage the latest features of Android to create robust and compelling mobile apps. This hands-on approach provides in-depth coverage through a series of projects, each introducing a new Android platform feature and highlighting the techniques and best practices that exploit its utmost functionality.

Professional Android: Fourth Edition

Reto Meier, Ian Lake

Wiley

2018

Abstract

The comprehensive developer guide to the latest Android features and capabilities

Professional Android, 4th Edition shows developers how to leverage the latest features of Android to create robust and compelling mobile apps. This hands-on approach provides in-depth coverage through a series of projects, each introducing a new Android platform feature and highlighting the techniques and best practices that exploit its utmost functionality. The exercises begin simply, and gradually build into advanced Android development. Clear, concise examples show you how to quickly construct real-world mobile applications.

The book contains 21 chapters. This book is your guide to smart, efficient, effective Android development.

  • Learn the best practices that get more out of Android

  • Understand the anatomy, lifecycle, and UI metaphor of Android apps
  • Design for all mobile platforms, including tablets
  • Utilize both the Android framework and Google Play services

Citation

Reto Meier, Ian Lake, Professional Android: Fourth Edition, Wiley, 2018.

Collection

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Related document

Professional Android: Fourth EditionEssentials of Management Information SystemsJava Network Programming
Professional Android: Fourth EditionEssentials of Management Information SystemsJava Network Programming

QR code

Professional Android: Fourth Edition

Content

  • Thứ Ba, 08:32 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Thứ Ba, 08:30 26/04/2022

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Ba, 08:08 26/04/2022

Practical English Phonetics and Phonology

Thứ Ba, 07:40 26/04/2022

Máy điện trong thiết bị tự động

Thứ Hai, 23:53 25/04/2022

Matlab & Simulink cho kỹ sư

Thứ Hai, 22:39 25/04/2022

Video giới thiệu