Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Cuốn sách mô tả cụ thể về những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật liên quan đến những bất động sản liền kề. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề mà cuốn sách chưa đề cập đến được. Ngoài ra, do sự thay đổi của hệ thống pháp luật, cuốn sách viết theo những quy định đã hết hiệu lực của bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, người đọc cần phải có sự so sánh, đối chiếu với các quy định hiện hành của bộ luật dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Trần Thị Huệ (ch.b)

Tư pháp

2012

Tóm tắt

Cuốn sách mô tả cụ thể về những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật liên quan đến những bất động sản liền kề. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề mà cuốn sách chưa đề cập đến được. Ngoài ra, do sự thay đổi của hệ thống pháp luật, cuốn sách viết theo những quy định đã hết hiệu lực của bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, người đọc cần phải có sự so sánh, đối chiếu với các quy định hiện hành của bộ luật dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan.

Trích dẫn

Trần Thị Huệ (Ch.b).Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới. Tư pháp, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiĐịa lý kinh tế - xã hội thế giớiĐịa lý kinh tế - xã hội Châu Á
Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiĐịa lý kinh tế - xã hội thế giớiĐịa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Mã QR

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:30 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Ba, 08:08 26/04/2022

Practical English Phonetics and Phonology

Thứ Ba, 07:40 26/04/2022

Máy điện trong thiết bị tự động

Thứ Hai, 23:53 25/04/2022

Matlab & Simulink cho kỹ sư

Thứ Hai, 22:39 25/04/2022

Lý thuyết điều khiển nâng cao Điều khiển tối ưu - điều khiển bền vững - điều khiển thích nghi

Thứ Hai, 22:24 25/04/2022