Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Cuốn sách mô tả cụ thể về những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật liên quan đến những bất động sản liền kề. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề mà cuốn sách chưa đề cập đến được. Ngoài ra, do sự thay đổi của hệ thống pháp luật, cuốn sách viết theo những quy định đã hết hiệu lực của bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, người đọc cần phải có sự so sánh, đối chiếu với các quy định hiện hành của bộ luật dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Trần Thị Huệ (ch.b)

Tư pháp

2012

Tóm tắt

Cuốn sách mô tả cụ thể về những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật liên quan đến những bất động sản liền kề. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề mà cuốn sách chưa đề cập đến được. Ngoài ra, do sự thay đổi của hệ thống pháp luật, cuốn sách viết theo những quy định đã hết hiệu lực của bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, người đọc cần phải có sự so sánh, đối chiếu với các quy định hiện hành của bộ luật dân sự năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan.

Trích dẫn

Trần Thị Huệ (Ch.b).Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới. Tư pháp, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiĐịa lý kinh tế - xã hội thế giớiĐịa lý kinh tế - xã hội Châu Á
Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiĐịa lý kinh tế - xã hội thế giớiĐịa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Mã QR

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:30 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Ba, 08:08 26/04/2022

Practical English Phonetics and Phonology

Thứ Ba, 07:40 26/04/2022

Máy điện trong thiết bị tự động

Thứ Hai, 23:53 25/04/2022

Matlab & Simulink cho kỹ sư

Thứ Hai, 22:39 25/04/2022

Lý thuyết điều khiển nâng cao Điều khiển tối ưu - điều khiển bền vững - điều khiển thích nghi

Thứ Hai, 22:24 25/04/2022

Video giới thiệu