Địa lý kinh tế - xã hội thế giới

Giáo trình nhàm giúp sinh viên nắm được những vấn đề khái quát chung của nền kinh tế thế giới cũng như sự phát triền kinh tế ở một số quốc gia tiêu biểu với những điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, thành quả đạt dược, nguyên nhân thành công. Từ đó, sinh viên có thể rút ra những kết luận so sánh, bài học kinh nghiệm đế sau này có một cái nhìn chiến lược, tống hợp, đề ra những quyết sách, biện pháp dùng, thông minh, phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội Việt Nam. Hiệu quá của nền kinh tế - xã hội phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn của các nhà quản lí.

Địa lý kinh tế - xã hội thế giới

Ông Thị Đan Thanh

Đại học Sư phạm

2013

Tóm tắt

Giáo trình nhàm giúp sinh viên nắm được những vấn đề khái quát chung của nền kinh tế thế giới cũng như sự phát triền kinh tế ở một số quốc gia tiêu biểu với những điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, thành quả đạt dược, nguyên nhân thành công. Từ đó, sinh viên có thể rút ra những kết luận so sánh, bài học kinh nghiệm đế sau này có một cái nhìn chiến lược, tống hợp, đề ra những quyết sách, biện pháp dùng, thông minh, phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triền kinh tế - xã hội Việt Nam. Hiệu quá của nền kinh tế - xã hội phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn của các nhà quản lí.

Nội dung gồm có:

- Phần 1: Đối tượng , nhiệm vụ, quan điểm và phương pháp nghiêm cứu

- Phần 2: Toàn cảnh địa lí kinh tế-xã hội thế giới

- Phần 3: Một số quốc gia và khu vực tiêu biểu

Trích dẫn

Ông Thị Đan Thanh. Địa lý kinh tế - xã hội thế giới. Đại học Sư phạm, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Địa lý kinh tế - xã hội thế giớiGiáo trình lý thuyết thống kê ( Thân Thanh Sơn)Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam
Địa lý kinh tế - xã hội thế giớiGiáo trình lý thuyết thống kê ( Thân Thanh Sơn)Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Mã QR

Địa lý kinh tế - xã hội thế giới

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:39 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Essentials of Management Information Systems

Thứ Hai, 13:33 25/04/2022

Sổ tay lập trình CNC Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNC

Thứ Hai, 13:33 25/04/2022

Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Thứ Hai, 13:24 25/04/2022

An Introduction to Language

Thứ Hai, 13:12 25/04/2022

Thiết bị đầu cuối thông tin

Thứ Hai, 13:12 25/04/2022

Video giới thiệu