Sổ tay lập trình CNC Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNC

Cuốn sách này hướng dẫn chi tiết các phương pháp laaoj trình gia công chi tiết trên máy công cụ CNC (phay, tiện, doa, cắt ren... ) , trên cơ sở giả thiết bạn đọc đã có đủ kiến thức về vẽ kỹ thuật, nguyên lý và chi tiết máy, vật liệu cơ khí, công nghệ gia công cắt gọt, máy công cụ....

Sổ tay lập trình CNC Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNC

Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương

Khoa học và Kĩ thuật

2011

Tóm tắt

Cuốn sách này là tài liệu hướng dẫn cơ bản và hệ thống, bao quát hầu như mọi vấn đề về lập trình bằng tay, bao gồm hệ thống điều khiển, quy hoạch lập trình, cấu trúc chương trình, các hàm và các lệnh (mã G, mã M...), các chu kỳ gia công, các chế độ bù, chương trình con... và các ví dụ lập trình cụ thể.

Bạn đọc là kỹ sư cơ khí, nhà quản lý, sinh viên… sẽ tìm thấy ở đây nhiều kiến thức bổ ích và thú vị. Đây cũng là tài liệu tham khảo cho mọi người quan tâm đến lĩnh vực gia công hiện đại trên hệ thống CNC.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

 • Chương 1: Điều khiển số
 • Chương 2: Phay CNC
 • Chương 3: Tiện CNC
 • Chương 4: Hệ thống điều khiển
 • Chương 5: Quy hoạch chương trình
 • Chương 6: Cấu trúc chương trình gia công
 • Chương 7: Các lệnh chuẩn bị
 • Chương 8: Các hàm chung
 • Chương 9: Block chuỗi thứ tự
 • Chương 10: Nhập kích thước
 • Chương 11: Điều khiển trục chính
 • Chương 12: Điều khiển tốc độ cắt
 • Chương 13: Hàm dụng cụ cắt
 • Chương 14: Các điểm quy chiếu
 • Chương 15: Các lệnh đăng ký
 • Chương 16: Bù vị trí
 • Chương 17: Bù chi tiết
 • Chương 18: Bù chiều dài dao
 • Chương 19: Định vị nhanh
 • Chương 20: Trả về zero máy
 • Chương 21: Nội suy tuyến tính
 • Chương 22: Hàm bỏ qua block

Trích dẫn

Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương, Sổ tay lập trình CNC Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNC, Khoa học và Kĩ thuật, 2011

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Tài liệu liên quan

Sổ tay lập trình CNC Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNCGiáo trình kỹ thuật chiếu sángGiáo trình kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển
Sổ tay lập trình CNC Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNCGiáo trình kỹ thuật chiếu sángGiáo trình kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiển

Mã QR

Sổ tay lập trình CNC Máy tiện - Máy phay - Trung tâm gia công CNC

Nội dung

 • Thứ Hai, 13:33 25/04/2022