Quản trị kinh doanh

- Nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học Quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ ngành và chuyên ngành khác như Chiến lược kinh doanh, Quản trị sản xuất và tác nghiệp,Quản trị chi phí kinh doanh, Hậu cần kinh doanh... - Hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại hơn. - Đảm bảo trang bị những kiến thức phương pháp luận quản trị kinh doanh, cấc kĩ năng rất cơ bản để sau khi nghiên cứu môn này các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có đủ các kỹ năng cần thiết giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh.

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thành Độ (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1. Khái lược về quản trị kinh doanh

+ Chương 2. Nhà quản trị

+ Chương 3. Tạo lập doanh nghiệp

+ Chương 4. Quản trị quá trinh sản xuất

+ Chương 5. Quản trị nhân lực

+ Chương 6. Quản trị chất lượng

+ Chương 7. Quản trị công nghệ

+ Chương 8. Quản trị cung úmg nguyên vật liệu

+ Chương 9. Quản trị tiêu thụ

+ Chương 10. Quản trị tài chính

+ Chương 11. Quản trị sự thay đổi

+ Chương 12. Tính kết quả và chi phí

+ Chương 13. Hiệu quả kinh doanh

Trích dẫn

Nguyễn Thành Độ (Ch.b). Quản trị kinh doanh. Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Quản trị kinh doanhĐịa lý kinh tế - xã hội Châu ÁĐịa lý kinh tế - xã hội thế giới
Quản trị kinh doanhĐịa lý kinh tế - xã hội Châu ÁĐịa lý kinh tế - xã hội thế giới

Mã QR

Quản trị kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:56 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

E-Commerce: An Introduction

Thứ Ba, 08:34 26/04/2022

Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches

Thứ Ba, 08:33 26/04/2022

Professional Android: Fourth Edition

Thứ Ba, 08:32 26/04/2022

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Thứ Ba, 08:30 26/04/2022

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Ba, 08:08 26/04/2022

Video giới thiệu