Quản trị kinh doanh

- Nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học Quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ ngành và chuyên ngành khác như Chiến lược kinh doanh, Quản trị sản xuất và tác nghiệp,Quản trị chi phí kinh doanh, Hậu cần kinh doanh... - Hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại hơn. - Đảm bảo trang bị những kiến thức phương pháp luận quản trị kinh doanh, cấc kĩ năng rất cơ bản để sau khi nghiên cứu môn này các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có đủ các kỹ năng cần thiết giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh.

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thành Độ (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1. Khái lược về quản trị kinh doanh

+ Chương 2. Nhà quản trị

+ Chương 3. Tạo lập doanh nghiệp

+ Chương 4. Quản trị quá trinh sản xuất

+ Chương 5. Quản trị nhân lực

+ Chương 6. Quản trị chất lượng

+ Chương 7. Quản trị công nghệ

+ Chương 8. Quản trị cung úmg nguyên vật liệu

+ Chương 9. Quản trị tiêu thụ

+ Chương 10. Quản trị tài chính

+ Chương 11. Quản trị sự thay đổi

+ Chương 12. Tính kết quả và chi phí

+ Chương 13. Hiệu quả kinh doanh

Trích dẫn

Nguyễn Thành Độ (Ch.b). Quản trị kinh doanh. Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Quản trị kinh doanhĐịa lý kinh tế - xã hội Châu ÁĐịa lý kinh tế - xã hội thế giới
Quản trị kinh doanhĐịa lý kinh tế - xã hội Châu ÁĐịa lý kinh tế - xã hội thế giới

Mã QR

Quản trị kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:56 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

E-Commerce: An Introduction

Thứ Ba, 08:34 26/04/2022

Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches

Thứ Ba, 08:33 26/04/2022

Professional Android: Fourth Edition

Thứ Ba, 08:32 26/04/2022

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giới

Thứ Ba, 08:30 26/04/2022

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Ba, 08:08 26/04/2022