Giáo trình Marketing căn bản

Giáo trình Marketing căn bản có mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quan nhất về khoa học marketing cho mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu và bước đầu ứng dụng kho học này trong kinh doanh và trong cuộc sống. Chính vì vậy, Giáo trình Marketing căn bản được biên soạn chủ yếu để phục vụ cho đào tạo bậc Cử nhận khối kinh tế và quản trị kinh doanh trong các trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các đối tượng khác.

Giáo trình Marketing căn bản ( Trần Minh Đạo (Ch.b)

Trần Minh Đạo (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

- Chương 1: Bản chất của MARKETING

- Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu MARKETING

- Chương 3: Môi trường MARKETING

- Chương 4: Hành vi khách hàng

- Chương 5: Lựa chọn thị trưởng mục tiêu và định vị thị trường

- Chương 6: Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra MARKETING

- Chương 7: Quyết định về sản phẩm

- Chương 8: Quyết định về giá

- Chương 9: Quyết định về phân phốiTrích dẫn

Trần Minh Đạo (Ch.b). Giáo trình Marketing căn bản . Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Marketing căn bảnĐịa lý kinh tế - xã hội thế giớiTài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam
Giáo trình Marketing căn bản (Trần Minh Đạo)Địa lý kinh tế - xã hội thế giớiTài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Mã QR

Giáo trình Marketing căn bản

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:11 26/04/2022