Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Môn học này không chỉ có giá trị cho các nhà quản trị kinh doanh trong công việc mà còn rất hữu ích trong cuộc sống của chính họ. Sau khi học xong môn học này, những người tham gia sẽ có khả năng đánh giá đúng khả năng của mình và biết cách làm thế nào để nâng cao kỹ năng quản trị cho mình và những người cộng sự của mình...

Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Ngô Kim Thanh (Ch.b), Nguyễn Thị Hoài Dung

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Tóm tắt

Giáo trình kỹ năng quản trị đi vào phân tích nội dung 3 phần lớn:
Phần I: Giới thiệu chung về kỹ năng quản trị bao gồm 2 chương
+ Chương 1: Nhà quản trị. Trình bày về nghề quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị doanh nghiệp và những tố chất cơ bản của nhà quản trị
+ Chương 2: Tổng quan về kỹ năng quản trị bao gồm kĩ năng của nhà quản trị và các nhóm kĩ năng quản trị
Phần II: Kỹ năng cá nhân. Tập trung nội dung vào 5 chương:
+ Chương 3: Kỹ năng quản lý bản thân gồm có kĩ năng quản lý bản thân của Peter Druker, kĩ năng tự hoàn thiện và cân bằng trong cuộc sống và rèn luyện kĩ năng bản thân
+ Chương 4: Kỹ năng quản lý thời gian. Nêu lên khía niệm quản lý thời gian, các thế hệ quản lý thời gian và những yếu tố gây lãng phí thời gian, các bước quản lý thời gian hiệu quả và cuối cùng là một số kĩ thuật quản lý thời gian
+ Chương 5: Kỹ năng quản trị stress. Giới thiệu những tổng quan về Stress, các nguyên nhân gây ra stress trong công việc, đương đầu với stress trong công việc và một số tình hướng thảo luận
+ Chương 6: Kỹ năng tư duy sáng tạo bao gồm các quan niệm về sáng tạo và tư duy sáng tạo, các hình thức tư duy sáng tạo và một số phương pháp sáng tạo, các bước hình thành tư duy sáng tạo và một số kĩ thuật tư duy snags tạo.
+ Chương 7: Xây dựng thương hiệu cá nhân. Chương này nêu lên những tổng quan về thương hiệu các nhân, một số trường hợp cần xây dựng thương hiệu các nhân
Phần III: Kỹ năng quan hệ con người. Phần này nội dung xoay quanh 4 chương
+ Chương 8: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh. Chương này giới thiệu những vấn đề cơ bản về giao tiếp, các kĩ năng giao tiếp trong kinh doanh và các nguyên tắc trong giao tiếp
+ Chương 9: Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh bao gồm vai trò và mục đích của đàm phán trong kinh doanh, các giai đoạn của một cuộc đàm phán và các nguyên tắc trong đàm phán kinh doanh.
+ Chương 10: Kỹ năng trao quyền và ủy quyền
+ Chương 11: Kỹ năng quản trị xung đột gồm có xung đột trong doanh nghiệp và quản trị xung đột trong doanh nghiệp
+ Chương 12: Kỹ năng tạo động lực làm việc gồm có động cơ và động lực làm việc, các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, các lý thuyết cơ bản về tạo động lực làm việc và kĩ năng tạo động lực làm cho nhân viên
Phần IV: Kỹ năng chuyên biệt trong quản trị, điều hành. Nội dung phần này được giới thiệu trong 4 chương cuối.
+ Chương 13: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định bao gồm quan điểm về kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, lịch sử hình thành và phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định và kĩ năng ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp
+ Chương 14: Kỹ năng chuyên biệt trong quản trị, điều hành bao gồm quan niệm và vai trò của thương hiệu, đặc tính thương hiệu và cá quy trình xây dựng và quản lý thương hiệu
+ Chương 15: Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh. Đưa ra những quan niệm về bản kế hoạch kinh doanh , ý tưởng kinh doanh và nội dung bản kế hoạch kinh doanh
+ Chương 16: Kỹ năng phân tích tài chính. Chương này tập trung đề cập đến hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính dự án đầu tư.
+ Chương 17: Kỹ năng tiếp cận định lượng là những khái niệm và vai trò của tiếp cận định lượng trong quản trị và một số lưu ý nhằm áp dụng hiệu quả tiếp cận định lượng trong quản trị

Trích dẫn

Ngô Kim Thanh (Ch.b), Nguyễn Thị Hoài Dung. Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills. Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (734101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skillsQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiQuản trị kinh doanh
Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skillsQuyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và vấn đề tranh chấp ranh giớiQuản trị kinh doanh

Mã QR

Giáo trình kỹ năng quản trị = Management skills

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:50 26/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Xử lý số tín hiệu và ứng dụng

Thứ Ba, 13:45 26/04/2022

Multimedia Basics: Weixel, Fulton, Barkdate, Morse

Thứ Ba, 13:45 26/04/2022

Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills

Thứ Ba, 13:43 26/04/2022

Wireless Security: Model, threats, and solutions

Thứ Ba, 13:30 26/04/2022

Vi xử lý trong đo lường và điều khiển

Thứ Ba, 13:11 26/04/2022