Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills

Introduction to: An Approach to Academic Writing; General - Specific and specific - general texts; Problem, process and solution; Data commentary; Writing Summaries; Writing Critiques; Constructing a Research

Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills

Swales, John M.

University of Michigan Press

2012

Abstract

The second edition of Academic Writing for Graduate Students (henceforth AWG) was published in 2004. In the ensuing eight years, many of the important trends we identified in that edition’s Introduction—in North America and else where—have developed further. Email and the internet are now nearly universal, especially since the spread of wireless technologies. Graduate degrees available or partly available online have been increasing rapidly. The American tradition of requiring doctoral students to take courses has been adopted an dadapted by more and more countries. Co-authorship of papers written by graduate students and their professors and/or advisors continues to increase

Contents:

Unit 1: An Approad to Academic Writing

Unit 2: General – Specific and Specific – General Texts

Unit 3: Problem, Process and Solution

Unit 4: Data Commentary

Unit 5: Writing Critiques

Unit 6: Writing Critiques

Unit 7: Constructing a Research

Unit 8: Constructing a Research Paper II

Citation

Swales, John M. Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. University of Michigan Press, 2020.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches Research Methods in Language and Education
Academic writing for graduate students: Essential tasks and skillsEducational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed ApproachesResearch Methods in Language and Education

QR code

Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills

Content

  • Thứ Ba, 13:43 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Wireless Security: Model, threats, and solutions

Thứ Ba, 13:30 26/04/2022

Vi xử lý trong đo lường và điều khiển

Thứ Ba, 13:11 26/04/2022

Every Day I Write the Book: Notes on Style

Thứ Ba, 13:10 26/04/2022

Wireless communications: Principles and practice (second edition)

Thứ Ba, 11:50 26/04/2022

Vật liệu Điện - Điện tử

Thứ Ba, 11:25 26/04/2022