Wireless communications: Principles and practice (second edition)

The book offers a wealth of practical information on the implementation realities of wireless communications. This book also contains up-to-date information on the major wireless communications standards from around the world. Covers every fundamental aspect of wireless communications, from cellular system design to networking, plus world-wide standards, including ETACS, GSM, and PDC.

Wireless communications: Principles and practice (second edition)

Theodore S. Rappaport

Prentice Hall PTR

2002

Abstract

The book offers a wealth of practical information on the implementation realities of wireless communications. This book also contains up-to-date information on the major wireless communications standards from around the world. Covers every fundamental aspect of wireless communications, from cellular system design to networking, plus world-wide standards, including ETACS, GSM, and PDC.

The content of the book includes 11 chapters:

+ Chapter 1: Introduction to Wireless Communication Systems

+ Chapter 2: Modern Wireless Communication Systems

+ Chapter 3: The Cellular Concept- System Design Fundamentals

+ Chapter 4: Mobile radio Propagation: Large-Scale Path Loss

+ Chapter 5: Mobile Radio Propagation: Small-Scale Fading and Multipath

+ Chapter 6: Modulation Techniques for Mobile Radio

+ Chapter 7: Equalization, diversity and Chanel Coding

+ Chapter 8: Speech Coding

+ Chapter 9: Multiple Access Techniques for Wireless Communications

+ Chapter 10: Wireless Networking

+ Chapter 11: Wireless Systerms and Standards.

Citation

Theodore S. Rappaport. Wireless communications: Principles and practice (second edition). Prentice Hall PTR, 2002.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Wireless communications: Principles and practice (second edition)MATLAB® for Engineers (5th edition)RF Circuit Design (second edition)

Wireless communications: Principles and practice (second edition)

MATLAB® for Engineers (5th edition)RF Circuit Design (second edition)

QR code

Wireless communications: Principles and practice (second edition)

Content

  • Thứ Ba, 11:50 26/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Vật liệu Điện - Điện tử

Thứ Ba, 11:25 26/04/2022

Microsoft Office: System 2003 Volume II

Thứ Ba, 11:00 26/04/2022

Software Engineering: A Practitioner’s Approach

Thứ Ba, 10:01 26/04/2022

Giáo trình khởi sự kinh doanh

Thứ Ba, 09:26 26/04/2022

Guide to TCP/IP second edition

Thứ Ba, 09:22 26/04/2022

Video giới thiệu