Vật liệu Điện - Điện tử

Cuốn sách là cở sở ban đầu của nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ, đề cập nhiều tới bản chất vật lý của điện môi cũng như nhiều loại vật chất khác. Phân loại vật liệu trong kỹ thuật có thể chia thành 04 nhóm như: vật liệu dẫn điện, vật liệu cách nhiệt, vật liệu bán dẫn và vật liệu từ.

Vật liệu Điện - Điện tử

Dương Vũ Văn

ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

2014

Tóm tắt

Trong những năm gần đây yêu cầu của vật liệu điện – điện tử ngày càng khắt khe hơn. Tăng điện áp làm việc của máy móc thiết bị, tăng công suất …làm cho kích thước của cách điện tăng theo, đồng thời tăng công suất trên một đơn vị thể tích. Điều này rất quan trọng cho các thiết bị chuyển động. Chương trình vật liệu điện - điện tử là cở sở của nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ, trong chương trình đề cập nhiều tới bản chất vật lý của điện môi cũng như nhiều loại vật chất khác. Phân loại vật liệu trong kỹ thuật có thể chia thành 04 nhóm như: vật liệu dẫn điện, vật liệu cách nhiệt, vật liệu bán dẫn và vật liệu từ.

Cuốn sách gồm những chương chính sau:

 • Chương mở đầu: Những hiểu biết chung về cấu tạo vật chất
 • Chương 1: Tính dẫn điện của điện môi
 • Chương 2: Phân cực điện môi
 • Chương 3: Tổn hao điện môi
 • Chương 4: Phá hủy điện môi
 • Chương 5: Tính chất hóa lí và cơ của điện môi
 • Chương 6: Vật liệu điện môi
 • Chương 7: Vật liệu bán dẫn
 • Chương 8: Vật liệu dẫn điện
 • Chương 9: Quá trình vật lí trong vật liệu điện từ
 • Chương 10: Vật liệu từ
 • Chương 11: Điện môi tích cực

Trích dẫn

Dương Vũ Văn, Vật liệu Điện - Điện tử, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2014

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Vật liệu Điện - Điện tửGiáo trình vật liệu điệnGiải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab
Vật liệu Điện - Điện tửGiáo trình vật liệu điệnGiải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab

Mã QR

Vật liệu Điện - Điện tử

Nội dung

 • Thứ Ba, 11:25 26/04/2022