Research Methods in Language and Education

Research methods in language education have blossomed, diversified, and maturedin the decades between the first edition of the Encyclopedia of Language andEducation, published in 1997, and this third edition. This maturation is evident inthe development of increasingly sophisticated theoretical approaches as well as theadoption and refinement of specialized data collection and analysis techniques, bothof which are described in this volume in great detail in its 39 timely chapters,organized into four sections.

Research Methods in Language and Education

Kendall King

Springer

2017

Abstract

This is one of ten volumes of the Encyclopedia of Language and Educationpublished by Springer. The Encyclopedia — now in this, its third edition — isundoubtedly the benchmark reference text in its field. It was first published in1997 under the general editorship of the late David Corson and comprised eightvolumes, each focused on a single, substantive topic in language and education.These included: language policy and political issues in education; literacy; oraldiscourse and education; second language education; bilingual education; knowl-edge about language; language testing and assessment; and research methods inlanguage and education.

Research methods in language education have blossomed, diversified, and maturedin the decades between the first edition of the Encyclopedia of Language andEducation, published in 1997, and this third edition. This maturation is evident inthe development of increasingly sophisticated theoretical approaches as well as theadoption and refinement of specialized data collection and analysis techniques, bothof which are described in this volume in great detail in its 39 timely chapters,organized into four sections.

Contents:

  • Language, Society and Education
  • Language Variation, Acquisition and Education
  • Language, Culture, Discoure and Education
  • Language, Interaction and Education

Citation

Kendall King. Research Methods in Language and Education. Springer, 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Research Methods in Language and Education An Introduction to Language The Routledge handbook of research methods in applied linguistics
Research Methods in Language and Education
An Introduction to LanguageThe Routledge handbook of research methods in applied linguistics

QR code

 Research Methods in Language and Education

Content

  • Thứ Hai, 14:07 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Viba số. Tập 1.

Thứ Hai, 13:54 25/04/2022

An Introduction to Information Retreval

Thứ Hai, 13:43 25/04/2022

Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management

Thứ Hai, 13:41 25/04/2022

Địa lý kinh tế - xã hội thế giới

Thứ Hai, 13:39 25/04/2022

Essentials of Management Information Systems

Thứ Hai, 13:33 25/04/2022

Video giới thiệu