Bài tập kỹ thuật lạnh

Cuốn sách trình bày: các bài tập về các chu trình máy lạnh nén hơi, hấp thụ, êfecto, nén khí, các thiết bị trao đổi nhiệt. Tính sức bền của các thiết bị áp lực, thiết bị phụ của hệ thống lạnh. Tính toán kho lạnh và ứng dụng

Bài tập kỹ thuật lạnh

Nguyễn Đức Lợi, Phạm Van Tùy

Giáo dục

1998

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập về các chu trình máy lạnh nén hơi, hấp thụ, êjêctơ, nén khí là các loại máy lạnh thông dụng chủ yếu hiện nay. Các chu trình được tính toán ở các điều kiện tiêu chuẩn hoặc theo điều kiện khí hậu Việt Nam.

Cuốn sách cũng để cập đến việc tính toán các thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh ( thiết bị ngưng tự và bay hơi), các loại thiết bị phụ như tháp giải nhiệm thiết bị quá lanhjm hồi nhiệt, bình chứa, đường ống,… Các thiết bị lạnh đều là các thiết bị áp lực nên chúng tôi cũng giới thiệu phương pháp tính sức bền áp lực giúp bạn đọc trong tính toán, thiết kế và quản lí thiết bị.

Phần cuối của cuốn bài tập giới thiệu mộ số bài tập tính toán về ứng dụng lạnh như sản xuất nước đá, làm lạnh nước, làm lạnh bia, sữa, làm lạnh không khí, điều hòa nhiệt độ v.v…

Nguyễn Đức Lợi, Phạm Van Tùy, Bài tập kỹ thuật lạnh, Giáo dục, 1998

Bộ sưu tập

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Bài tập kỹ thuật lạnhBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetGiáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí
Bài tập kỹ thuật lạnhBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetGiáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Mã QR

Bài tập kỹ thuật lạnh

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:02 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Bài tập điều khiển tối ưu

Thứ Sáu, 09:22 13/05/2022

Quantitative Corporate Finance Second Edition

Thứ Sáu, 08:50 13/05/2022

BEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets

Thứ Sáu, 08:40 13/05/2022

Behavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates

Thứ Sáu, 08:30 13/05/2022

Career Planning for Everyone in the NHS the Toolkit

Thứ Sáu, 08:21 13/05/2022

Video giới thiệu