Electric Circuits

You learn the basics of electric circuits with common design practices and simulations as the book presents clear step-by-step examples, practical exercises, and problems.

Electric Circuits

James S Kang

Cengage Learning

2018

Abstract

Master the fundamentals of electric circuits with Kang - ELECTRIC CIRCUITS. You learn the basics of electric circuits with common design practices and simulations as the book presents clear step-by-step examples, practical exercises, and problems.

Each chapter includes several examples and problems related to circuit design with answers for odd-numbered questions so you can further prepare yourself with self-guided study and practice. ELECTRIC CIRCUITS covers everything from DC circuits and AC circuits to Laplace transformed circuits. MATLAB scripts for certain examples give you an alternate method to solve circuit problems, check answers, and reduce laborious derivations and calculations.

This edition also provides PSpice and Simulink examples to demonstrate electric circuit simulations.

Introduction to Voltage, current, power and sources; circuit laws; ciircuit analysis methods; circuit theorems; operational amplifier circuits; capacitors and inductors; RC and RL circuits; RLC Circuits; Phasors and impedances; analysis of phasor - transformed circuit; AC power; Three-Phase Systems; Magnetically Coupled circuits; The laplace transform; Circuit Analysis in the s-Domain; first-and second-oder analof filters

Citation

James S Kang, Electric Circuits, Cengage Learning, 2018

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (7510301)

Related document

Electric CircuitsKỹ thuật bảo trì công nghiệpBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet
Electric CircuitsKỹ thuật bảo trì công nghiệpBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet

QR code

Electrics circuits

Content

  • Thứ Sáu, 10:41 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Contrastive Linguistics

Thứ Sáu, 10:24 06/05/2022

Process Control: The Passive Systems Approach

Thứ Sáu, 10:22 06/05/2022

Ordinary differential equations

Thứ Sáu, 09:59 06/05/2022

An Introduction To The Use Of The Keil C51 Compiler On The 8051 Family

Thứ Sáu, 09:36 06/05/2022

How to do Discourse Analysis: A Toolkit

Thứ Sáu, 09:27 06/05/2022