Electric Circuits

You learn the basics of electric circuits with common design practices and simulations as the book presents clear step-by-step examples, practical exercises, and problems.

Electric Circuits

James S Kang

Cengage Learning

2018

Abstract

Master the fundamentals of electric circuits with Kang - ELECTRIC CIRCUITS. You learn the basics of electric circuits with common design practices and simulations as the book presents clear step-by-step examples, practical exercises, and problems.

Each chapter includes several examples and problems related to circuit design with answers for odd-numbered questions so you can further prepare yourself with self-guided study and practice. ELECTRIC CIRCUITS covers everything from DC circuits and AC circuits to Laplace transformed circuits. MATLAB scripts for certain examples give you an alternate method to solve circuit problems, check answers, and reduce laborious derivations and calculations.

This edition also provides PSpice and Simulink examples to demonstrate electric circuit simulations.

Introduction to Voltage, current, power and sources; circuit laws; ciircuit analysis methods; circuit theorems; operational amplifier circuits; capacitors and inductors; RC and RL circuits; RLC Circuits; Phasors and impedances; analysis of phasor - transformed circuit; AC power; Three-Phase Systems; Magnetically Coupled circuits; The laplace transform; Circuit Analysis in the s-Domain; first-and second-oder analof filters

Citation

James S Kang, Electric Circuits, Cengage Learning, 2018

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (7510301)

Related document

Electric CircuitsKỹ thuật bảo trì công nghiệpBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet
Electric CircuitsKỹ thuật bảo trì công nghiệpBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet

QR code

Electrics circuits

Content

  • Thứ Sáu, 10:41 06/05/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Contrastive Linguistics

Thứ Sáu, 10:24 06/05/2022

Process Control: The Passive Systems Approach

Thứ Sáu, 10:22 06/05/2022

Ordinary differential equations

Thứ Sáu, 09:59 06/05/2022

An Introduction To The Use Of The Keil C51 Compiler On The 8051 Family

Thứ Sáu, 09:36 06/05/2022

How to do Discourse Analysis: A Toolkit

Thứ Sáu, 09:27 06/05/2022

Video giới thiệu