Kỹ thuật bảo trì công nghiệp

Cuốn sách giới thiệu về kỹ thuật bảo trì công nghiệp; Kỹ thuật giám sát rung động; Kỹ thuật giám sát hạt và tình trạng lưu chất; Kỹ thuật giám sát âm; Kỹ thuật giám sát khuyết tật và kiểm tra không phá hủy; Kỹ thuật giám sát nhiệt độ; Các xu hướng phát triển của kỹ thuật bảo trì công nghiệp

Kỹ thuật bảo trì công nghiệp

Phạm Ngọc Tuấn

ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2013

Tóm tắt

Công việc bảo trì máy móc thiết bị có tầm quan trọng vì giúp duy trì mày móc và thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động với hiệu quả và hiệu suất cao. Cuốn “Kỹ thuật bảo trì công nghiệp” được biên soạn theo đề cương môn học “Quản lý và bảo trì công nghiệp”. Cuốn sách nhằm phục vụ các sinh viên đại học và học viên của khoa cơ khí và cũng là tài liệu giúp những người làm công tác bảo trì trong công nghiệp tìm hiểu và áp dụng những kỹ thuật bảo trì tiên tiến.

Cuốn sách gồm những chương sau:

  • Chương 1 Mở đầu về kỹ thuật bảo trì công nghiệp
  • Chương 2 Kỹ thuật giám sát rung động
  • Chương 3 Kỹ thuật giám sát hạt và tình trạng lưu chất
  • Chương 4 Kỹ thuật giám sát âm
  • Chương 5 Kỹ thuật giám sát khuyết tật và kiểm tra không phá hủy
  • Chương 6 Kỹ thuật giám sát nhiệt độ
  • Chương 7 Các xu hướng phát triển của kỹ thuật bảo trì công nghiệp.

Trích dẫn

Phạm Ngọc Tuấn, Kỹ thuật bảo trì công nghiệp, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013

Bộ sưu tập

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ( 7510301)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật bảo trì công nghiệpBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetPneumatic controls
Kỹ thuật bảo trì công nghiệpBuilding Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnetPneumatic controls

Mã QR

Kỹ thuật bảo trì công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:42 05/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition

Thứ Năm, 13:58 05/05/2022

How Second Languages are Learned: An Introduction

Thứ Năm, 13:25 05/05/2022

Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet

Thứ Năm, 11:20 05/05/2022

Recent developments in functional discourse grammar

Thứ Năm, 11:04 05/05/2022

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh

Thứ Năm, 10:43 05/05/2022

Video giới thiệu