Tìm hiểu các hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và qui chế thương mại đa phương

Qui chế Thương mại thế giới trong thế kỷ 20. Quan hệ Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Tìm hiểu các hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và qui chế thương mại đa phương

Phạm Minh

Thống kê

2001

Tóm tắt

Nội dung nghiên cứu của cuốn sách chia làm 3 phần:

Phần mở đầu: Quy chế thương mại Thế giới trong thế kỷ XX.

Phần hai: Các quy tắc pháp lý chi phối hoạt động thương mại hàng hóa.

Phần ba: Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

Trích dẫn

Phạm Minh. Tìm hiểu các hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và qui chế thương mại đa phương, Thống kê, 2001

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Tìm hiểu các hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và qui chế thương mại đa phươngCorporate Finance FOURTH Edition Glob al EditionReal Estate Finance and Investment Manual
Tìm hiểu các hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và qui chế thương mại đa phươngCorporate Finance FOURTH Edition Glob al EditionReal Estate Finance and Investment Manual

Mã QR

Tìm hiểu các hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và qui chế thương mại đa phương

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:00 16/05/2022