Real Estate Finance and Investment Manual

Updated and revised to include ten years of new developments in real estate investment, Real Estate Finance and Investment Manual, Ninth Edition is the definitive guide to financing for all real estate investors. Understand all the financing options, learn how to choose an appropriate strategy, read about insider techniques, and get hands-on experience with case studies and helpful checklists.

Real Estate Finance and Investment Manual

Jack Cummings,

John Wiley & Sons

2008

Abstract

CHAPTER 1 A Portfolio Approach to Investing in Commercial Real Estate

CHAPTER 2 Interpreting Financial Statements for Successful Real Estate Investing CHAPTER 3 Depreciation

CHAPTER 4 Business Organizational Forms

CHAPTER 5 Buying versus Leasing

CHAPTER 6 Residential Real Estate

CHAPTER 7 Apartments

CHAPTER 8 Condominiums

CHAPTER 9 Timeshare

CHAPTER 10 Undeveloped Land

CHAPTER 11 Self-Storage Facilities

CHAPTER 12 Restaurant Real Estate

CHAPTER 13 Shopping Centers

CHAPTER 14 Athletic Clubs, Physical Fitness Centers, and Family Entertainment Centers

CHAPTER 15 Office Buildings

CHAPTER 16 Industrial Properties

CHAPTER 17 Parking Lots

CHAPTER 18 Hotels and Motels as Commercial Real Estate Investments

Citation

Jack Cummings. Real Estate Finance and Investment Manual. John Wiley & Sons, 2008

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Real Estate Finance and Investment ManualOrganizational behaviorCorporate finance: Core principles & applications
Real Estate Finance and Investment ManualOrganizational behaviorCorporate finance: Core principles & applications

QR code

Real Estate Finance and Investment Manual

Content

  • Thứ Sáu, 13:05 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Corporate Finance FOURTH Edition Glob al Edition

Thứ Sáu, 12:51 13/05/2022

Investment Analysis and Portfolio Management

Thứ Sáu, 12:40 13/05/2022

Real Estate Development and Investment

Thứ Sáu, 12:28 13/05/2022

The Real Estate Investment Handbook

Thứ Sáu, 12:23 13/05/2022

Commercial Real Estate Investment, Second Edition

Thứ Sáu, 11:43 13/05/2022

Video giới thiệu