Real Estate Finance and Investment Manual

Updated and revised to include ten years of new developments in real estate investment, Real Estate Finance and Investment Manual, Ninth Edition is the definitive guide to financing for all real estate investors. Understand all the financing options, learn how to choose an appropriate strategy, read about insider techniques, and get hands-on experience with case studies and helpful checklists.

Real Estate Finance and Investment Manual

Jack Cummings,

John Wiley & Sons

2008

Abstract

CHAPTER 1 A Portfolio Approach to Investing in Commercial Real Estate

CHAPTER 2 Interpreting Financial Statements for Successful Real Estate Investing CHAPTER 3 Depreciation

CHAPTER 4 Business Organizational Forms

CHAPTER 5 Buying versus Leasing

CHAPTER 6 Residential Real Estate

CHAPTER 7 Apartments

CHAPTER 8 Condominiums

CHAPTER 9 Timeshare

CHAPTER 10 Undeveloped Land

CHAPTER 11 Self-Storage Facilities

CHAPTER 12 Restaurant Real Estate

CHAPTER 13 Shopping Centers

CHAPTER 14 Athletic Clubs, Physical Fitness Centers, and Family Entertainment Centers

CHAPTER 15 Office Buildings

CHAPTER 16 Industrial Properties

CHAPTER 17 Parking Lots

CHAPTER 18 Hotels and Motels as Commercial Real Estate Investments

Citation

Jack Cummings. Real Estate Finance and Investment Manual. John Wiley & Sons, 2008

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Real Estate Finance and Investment ManualOrganizational behaviorCorporate finance: Core principles & applications
Real Estate Finance and Investment ManualOrganizational behaviorCorporate finance: Core principles & applications

QR code

Real Estate Finance and Investment Manual

Content

  • Thứ Sáu, 13:05 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Corporate Finance FOURTH Edition Glob al Edition

Thứ Sáu, 12:51 13/05/2022

Investment Analysis and Portfolio Management

Thứ Sáu, 12:40 13/05/2022

Real Estate Development and Investment

Thứ Sáu, 12:28 13/05/2022

The Real Estate Investment Handbook

Thứ Sáu, 12:23 13/05/2022

Commercial Real Estate Investment, Second Edition

Thứ Sáu, 11:43 13/05/2022