Real Estate Development and Investment

Written by real estate industry veteran Stephen Peca, this timely guide skillfully outlines the various phases of the real estate development process and addresses some of the most important issues associated with this discipline.

Real Estate Development and Investment

Stephen P. Peca,

John Wiley & Sons

2009

Abstract

Chapter 1 Overview of the Development Process.

Chapter 2 Business Ethics.

Chapter 3 Project and Development Teams.

Chapter 4 Historical Perspective Of Real Estate Development.

Chapter 5 Market Research.

Chapter 6 Marketability Studies.

Chapter 7 Land Acquisition and Control.

Chapter 8 Land Planning and Siting.

Chapter 9 Entitlement Process and Public-Private Partnerships.

Chapter 10 Budgeting, Financial Analysis, and Capital Structure.

Chapter 11 Contractors, Consultants, and Construction Contracts.

Chapter 12 Leases and How They Are Used.

Chapter 13 Marketing Focus of Development.

Chapter 14 Investment Management.

Chapter 15 The Future.

Citation

Stephen P. Peca. Real Estate Development and Investment. John Wiley & Sons, 2009

Collection

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Real Estate Development and InvestmentMarketing công nghiệpQuản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công
Real Estate Development and InvestmentMarketing công nghiệpQuản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công

QR code

Real Estate Development and Investment

Content

  • Thứ Sáu, 12:28 13/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Real Estate Investment Handbook

Thứ Sáu, 12:23 13/05/2022

Commercial Real Estate Investment, Second Edition

Thứ Sáu, 11:43 13/05/2022

Giáo trình tổ chức sự kiện

Thứ Sáu, 11:13 13/05/2022

Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt

Thứ Sáu, 10:17 13/05/2022

Bài tập kỹ thuật lạnh

Thứ Sáu, 10:02 13/05/2022