Giáo trình tổ chức sự kiện

Hoạt động tổ chức sự kiện đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với mục tiêu đào tạo những kỹ năng nghề và đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên chuyên ngành du lịch nói chung, sinh viên khoa Du lịch trường Đại học Công nghiệp nói riêng.

Giáo trình tổ chức sự kiện

Trần Đức Thành; Lê Thị Thu Hương

Thống kê

2017

Tóm tắt

Hoạt động tổ chức sự kiện đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với mục tiêu đào tạo những kỹ năng nghề và đáp ứng nhu cầu học tập cho sinh viên chuyên ngành du lịch nói chung, sinh viên khoa Du lịch trường Đại học Công nghiệp nói riêng.

Nội dung chính của giáo trình gồm có 3 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về tổ chức sự kiện

+ Chương 2: Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức sự kiện

+ Chương 3: Điều hành các hoạt động của sự kiện

Trích dẫn

Trần Đức Thành; Lê Thị Thu Hương. Giáo trình tổ chức sự kiện. Thống kê, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tổ chức sự kiệnGiáo trình tâm lý học du lịchGiáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Giáo trình tổ chức sự kiện

Giáo trình tâm lý học du lịchGiáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Mã QR

Giáo trình tổ chức sự kiện

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:13 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật Nhiệt

Thứ Sáu, 10:17 13/05/2022

Bài tập kỹ thuật lạnh

Thứ Sáu, 10:02 13/05/2022

Bài tập điều khiển tối ưu

Thứ Sáu, 09:22 13/05/2022

Quantitative Corporate Finance Second Edition

Thứ Sáu, 08:50 13/05/2022

BEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets

Thứ Sáu, 08:40 13/05/2022

Video giới thiệu