Lecture Ready 1: Strategies For Academic Listening and Speaking

Through the use of realistic and engaging lectures, Lecture Ready Second Edition prepares students for the demands and atmosphere of the higher-education classroom. Note-taking strategies focus on accurate and concise recording of class material. Academic discussion strategies help students participate fully and smoothly in classroom discussions. Students are more competent and confident when they learn how to present using proven strategies for academic success. These strategies help students meet their presentation challenges in and beyond the language classroom.

Lecture Ready 1: Strategies For Academic Listening and Speaking

Peg Sarosy

Oxford University Press

2020

Abstract

Through the use of realistic and engaging lectures, Lecture Ready Second Edition prepares students for the demands and atmosphere of the higher-education classroom. Note-taking strategies focus on accurate and concise recording of class material. Academic discussion strategies help students participate fully and smoothly in classroom discussions. Students are more competent and confident when they learn how to present using proven strategies for academic success. These strategies help students meet their presentation challenges in and beyond the language classroom.

(https://www.goodreads.com/)

Contents:

  • Psychology
  • Business
  • Media Studies
  • Science
  • Humanities

Citation

Peg Sarosy. Lecture Ready 1: Strategies For Academic Listening and Speaking. Oxford University Press, 2020.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Lecture Ready 1: Strategies For Academic Listening and Speaking Pragmatics: An advanced resource book for students Contrastive Linguistics
Lecture Ready 1: Strategies For Academic Listening and SpeakingPragmatics: An advanced resource book for studentsContrastive Linguistics

QR code

Lecture Ready 1: Strategies For Academic Listening and Speaking

Content

  • Thứ Hai, 14:20 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Kinh tế kỹ thuật

Thứ Hai, 14:01 16/05/2022

Công nghệ khoan ống mẫu luồn

Thứ Hai, 13:57 16/05/2022

Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh

Thứ Hai, 13:44 16/05/2022

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Thứ Hai, 13:44 16/05/2022

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng: Tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp

Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Video giới thiệu