Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh

Khủng hoảng là một thời điểm quan trọng trong tiến trình phát triển, là điểm nút làm bộc lộ rõ những mâu thuẫn hoặc mất cân bằng cảu một hệ thống nhất định do sự tác động của những yếu tố nội tại cũng như bên ngoài quy định sự phát triển của hệ thống đó. Tài liệu phân tích những hình thái và lĩnh vực biểu hiện chủ yếu của khủng hoảng, phân tích một số cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản.

Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh

Lê Bộ Lĩnh

Khoa học xã hội

2002

Tóm tắt

Nội dung nghiên cứu của cuốn sách chia làm 4 phần:
Phần I: Tổng quan tư liệu
+ Chương 1: Tổng luận các quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu về khủng hoảng của CNTB
+ Phần II: Phân tích những hình thái và lĩnh vực biểu hiện chủ yếu của khủng hoảng
+ Chương 2: Đặc điểm khủng hoảng chu kỳ của CNTB
+ Chương 3: Một số khía cạnh khủng hoảng cơ cấu
+ Chương 4: Khủng hoảng hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế
+ Chương 5: Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu A´
Phần III: Phân tích một số cuộc khủng hoảng của CNTB hiện đại trong thập kỷ 90
+ Chương 6: Khủng hoảng và suy thoái ở Nhật Bản những nǎm 90
+ Chương 7: Chủ nghĩa tư bản Châu Âu : những biểu hiện khủng hoảng trong thập kỷ 90 và triển vọng
+ Chương 8 : Hoa Kỳ thập kỷ 90: Những dấu hiệu suy thoái kinh tế và những bất ổn về chính trị – xã hội
+ Chương 9: ảnh hưởng toàn cầu của sự suy giảm kinh tế Mỹ – Nhật, các giải pháp và triển vọng phục hồi kinh tế thế giới
Phần IV : Đánh giá và kết luận
+ Chương 10: Tác động của các cuộc khủng hoảng của CNTB hiện đại va những vấn đề có ý nghĩa đối với Việt Nam

Trích dẫn

Lê Bộ Lĩnh. Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh, Khoa học xã hội, 2002

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnhInvestment Analysis and Portfolio ManagementCorporate Finance FOURTH Edition Glob al Edition
Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnhInvestment Analysis and Portfolio ManagementCorporate Finance FOURTH Edition Glob al Edition

Mã QR

Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: Khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:44 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng: Tuyển chọn các bài diễn văn, phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp

Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 13:19 16/05/2022

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Thứ Hai, 13:17 16/05/2022

Kinh doanh ở Châu Á: Cẩm nang hướng dẫn

Thứ Hai, 13:10 16/05/2022