Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Hệ thống hoá số liệu tổng hợp và chi tiết trên phạm vi cả nước và từng vùng, lãnh thổ, phân tích kinh tế về tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, thành phần kinh tế, khu vực thể chế, vùng lãnh thổ và hoạt động tài chính v.v..

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Nguyễn Văn Chỉnh

Thống kê

2002

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách gồm các chương sau:

+ Phần 1: Định nghĩa ý niệm và phân tích kinh tế.

+ Phần 2: Các chỉ báo kinh tế.

+ Phần 3: Số liệu chi tiết về tài khoản quốc gia và tài khoản vùng

Trích dẫn

Nguyễn Văn Chỉnh. Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform, Thống kê, 2002

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reformReal Estate Development and InvestmentInvestment Analysis and Portfolio Management
Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reformReal Estate Development and InvestmentInvestment Analysis and Portfolio Management

Mã QR

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 13:19 16/05/2022

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Thứ Hai, 13:17 16/05/2022

Kinh doanh ở Châu Á: Cẩm nang hướng dẫn

Thứ Hai, 13:10 16/05/2022

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022