Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Hệ thống hoá số liệu tổng hợp và chi tiết trên phạm vi cả nước và từng vùng, lãnh thổ, phân tích kinh tế về tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, thành phần kinh tế, khu vực thể chế, vùng lãnh thổ và hoạt động tài chính v.v..

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Nguyễn Văn Chỉnh

Thống kê

2002

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách gồm các chương sau:

+ Phần 1: Định nghĩa ý niệm và phân tích kinh tế.

+ Phần 2: Các chỉ báo kinh tế.

+ Phần 3: Số liệu chi tiết về tài khoản quốc gia và tài khoản vùng

Trích dẫn

Nguyễn Văn Chỉnh. Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform, Thống kê, 2002

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reformReal Estate Development and InvestmentInvestment Analysis and Portfolio Management
Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reformReal Estate Development and InvestmentInvestment Analysis and Portfolio Management

Mã QR

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = VietNam economy in the years of reform

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:28 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 13:19 16/05/2022

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Thứ Hai, 13:17 16/05/2022

Kinh doanh ở Châu Á: Cẩm nang hướng dẫn

Thứ Hai, 13:10 16/05/2022

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022

Video giới thiệu