Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Gồm các trường phái và quan điểm lý thuyết chính của kinh tế học phát triển, công nghiệp hóa phát huy lợi thế so sánh: động mô hình mới kết hợp tăng trưởng nhanh

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Đỗ Đức Định

Chính trị quốc gia

2004

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách gồm các chương sau:

+ Chương 1: Các trường phái và quan điểm lý thuyết chính của kinh tế học phát triển.

+ Chương 2: Công ngiệp hóa phát huy lợi thế so sánh động – mô hình mới kết hợp tăng trưởng nhanh với phát triển bền vững.

+ Chương 3: Cải cách, đổi mới, kinh tế thị trường: Những vấn đề cốt yếu.

Trích dẫn

Đỗ Đức Định. Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế, Chính trị quốc gia, 2004

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tếThe Real Estate Investment HandbookReal Estate Development and Investment
Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tếThe Real Estate Investment HandbookReal Estate Development and Investment

Mã QR

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:17 16/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kinh doanh ở Châu Á: Cẩm nang hướng dẫn

Thứ Hai, 13:10 16/05/2022

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022

Cải tiến chất lượng

Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:32 16/05/2022