Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Gồm các trường phái và quan điểm lý thuyết chính của kinh tế học phát triển, công nghiệp hóa phát huy lợi thế so sánh: động mô hình mới kết hợp tăng trưởng nhanh

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Đỗ Đức Định

Chính trị quốc gia

2004

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách gồm các chương sau:

+ Chương 1: Các trường phái và quan điểm lý thuyết chính của kinh tế học phát triển.

+ Chương 2: Công ngiệp hóa phát huy lợi thế so sánh động – mô hình mới kết hợp tăng trưởng nhanh với phát triển bền vững.

+ Chương 3: Cải cách, đổi mới, kinh tế thị trường: Những vấn đề cốt yếu.

Trích dẫn

Đỗ Đức Định. Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế, Chính trị quốc gia, 2004

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tếThe Real Estate Investment HandbookReal Estate Development and Investment
Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tếThe Real Estate Investment HandbookReal Estate Development and Investment

Mã QR

Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:17 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kinh doanh ở Châu Á: Cẩm nang hướng dẫn

Thứ Hai, 13:10 16/05/2022

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022

Cải tiến chất lượng

Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Video giới thiệu