Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Trình bày các qui định mới về kế toán doanh nghiệp, chế độ khấu hao tài sản cố định và thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản pháp luật mới về chính sách tài chính.

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Phạm Xuân Lực

Tài chính

2004

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các phần sau:

+ Phần thứ nhất: Các quy định mới về kế toán doanh nghiệp

+ Phần thứ hai: Chế độ khấu hao tài sản cố định và thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Phần thứ ba: Các văn bản pháp luật mới về chính sách tài chính và đổi mới toàn diện doanh nghiệp.

Trích dẫn

Phạm Xuân Lực. Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp, Tài chính, 2004

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệpBehavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic DebatesBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets
Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệpBehavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic DebatesBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets

Mã QR

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Thứ Hai, 10:27 16/05/2022

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Thứ Hai, 10:13 16/05/2022

Ô tô – Máy kéo

Thứ Hai, 10:03 16/05/2022

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Thứ Hai, 09:55 16/05/2022

Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA

Thứ Hai, 09:50 16/05/2022

Video giới thiệu