Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Trình bày các qui định mới về kế toán doanh nghiệp, chế độ khấu hao tài sản cố định và thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản pháp luật mới về chính sách tài chính.

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Phạm Xuân Lực

Tài chính

2004

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các phần sau:

+ Phần thứ nhất: Các quy định mới về kế toán doanh nghiệp

+ Phần thứ hai: Chế độ khấu hao tài sản cố định và thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Phần thứ ba: Các văn bản pháp luật mới về chính sách tài chính và đổi mới toàn diện doanh nghiệp.

Trích dẫn

Phạm Xuân Lực. Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp, Tài chính, 2004

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệpBehavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic DebatesBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets
Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệpBehavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic DebatesBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets

Mã QR

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Thứ Hai, 10:27 16/05/2022

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Thứ Hai, 10:13 16/05/2022

Ô tô – Máy kéo

Thứ Hai, 10:03 16/05/2022

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Thứ Hai, 09:55 16/05/2022

Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA

Thứ Hai, 09:50 16/05/2022