Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

ài liệu cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về kinh tế tri thức - quan niệm, đặc trưng và các điều kiện hình thành, bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước hiện nay.

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Lưu Ngọc Trịnh

Giáo dục

2002

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các chương sau:

+ Chương 1: Kinh tế tri thức – quân niệm, đặc trưng và các điều kiện hình thành.

+ Chương 2: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay.

+ Chương 3: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở Mỹ hiện nay.

+ Chương 4: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức của các nước EU hiện nay.

+ Chương 5: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở Nhật Bản hiện nay.

+ Chương 6: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở Trung Quốc hiện nay.

+ Chương 7: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở Ấn Độ hiện nay.

+ Chương 8: Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở Malaixia.

+ Chương 9: Kinh tế tri thức và cơ hội cho Việt Nam

Trích dẫn

Lưu Ngọc Trịnh. Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay, Giáo dục, 2002

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nayBehavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic DebatesCareer Planning for Everyone in the NHS the Toolkit
Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nayBehavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic DebatesCareer Planning for Everyone in the NHS the Toolkit

Mã QR

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:13 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Ô tô – Máy kéo

Thứ Hai, 10:03 16/05/2022

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Thứ Hai, 09:55 16/05/2022

Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA

Thứ Hai, 09:50 16/05/2022

Lý thuyết động cơ Diezen

Thứ Hai, 09:21 16/05/2022

Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng

Thứ Hai, 08:48 16/05/2022

Video giới thiệu