Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Giáo trình hướng tới cung cấp cho học viên, sinh viên và các độc giả thông tin khái quát về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong, yêu cầu của nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, các loại nhiên liệu thay thế có thể sử dụng cho động cơ đốt trong như nhiên liệu sinh học và nhiên liệu khí.

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Lê Anh Tuấn (ch.b)

Bách Khoa Hà Nội

2017

Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn dựa trên các tài liệu cập nhật của thế giới và Việt Nam về năng lượng, nhiên liệu truyền thống từ nguồn hóa thạch và nhiên liệu tái tạo từ nguồn sinh học, cũng như dựa trên kinh nghiệm giảng dạy thực tế đối với các học phần “Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn”, “Động cơ đốt trong”, “Lý thuyết động cơ” cho sinh viên hệ kỹ sư chương trình Kỹ thuật Cơ khí động lực, đặc biệt là học phần “Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong” cho học viên cao học Kỹ thuật Cơ khí động lực

Giáo trình hướng tới cung cấp cho học viên, sinh viên và các độc giả thông tin khái quát về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong, yêu cầu của nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, các loại nhiên liệu thay thế có thể sử dụng cho động cơ đốt trong như nhiên liệu sinh học và nhiên liệu khí.

Nội dung cuốn sách gồm:

Chương 1: Tổng quan về nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong.

Chương 2: Nhiên liệu Etanol, sinh học

Chương 3: Nhiên liệu Diezen sinh học

Chương 4: Nhiên liệu tổng hợp sinh khói hóa lỏng

Chương 5: Các loại nhiên liệu thay thế khác

Chương 6: Sử dụng nhiên liệu sinh học trên động cơ và phương tiện

Chương 7: Sử dụng các loại nhiên liệu thay thế khác trên động cơ và phương tiện

Trích dẫn

Lê Anh Tuấn (ch.b). Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong. Bách Khoa Hà Nội, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong Lý thuyết động cơ DiezenCơ sở tăng áp động cơ đốt trong
Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trongLý thuyết động cơ DiezenCơ sở tăng áp động cơ đốt trong

Mã QR

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:55 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA

Thứ Hai, 09:50 16/05/2022

Lý thuyết động cơ Diezen

Thứ Hai, 09:21 16/05/2022

Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng

Thứ Hai, 08:48 16/05/2022

Cơ sở tăng áp động cơ đốt trong

Thứ Sáu, 13:50 13/05/2022

Corporate Finance TWELFTH EDITION

Thứ Sáu, 13:48 13/05/2022

Video giới thiệu