Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA

Hệ thống MPS được áp dụng ở Việt Nam từ những năm 1960 đến năm 1992. Sau đó vào những năm cuối thế kỷ 20, đã chuyển sang áp dụng SNA. Như vậy lịch sử ngành thống kế Việt Nam đã sử dụng cả hai hệ thống MPS va SNA

Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA

Nguyễn Văn Chỉnh

Thống kế

2001

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các chương sau:

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Những vẫn đề cơ bản của hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân và quá trình thực hiện ở Việt Nam (1957-1990)

Phần 3: Những vấn đề cơ bản của hệ thống tài khoản quốc gia và quá trình thực hiện ở Việt Nam ( 1990-2000)

Phần 4: Quá trình thực hiện hệ thống tài khoản quốc gia SNA ở Việt Nam

Phần 5: Sự giống và khá nhau giữa MPS và SNA, phương pháp chuyển đổi TNQD sang GDP

Trích dẫn

Nguyễn Văn Chỉnh. Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA, Thống kê, 2001

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNABehavioral Finance and Investor Types: Managing Behavior to Make Better Investment DecisionsCareer Planning for Everyone in the NHS the Toolkit
Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNABehavioral Finance and Investor Types: Managing Behavior to Make Better Investment DecisionsCareer Planning for Everyone in the NHS the Toolkit

Mã QR

Phương pháp luận về 2 hệ thống thống kê kinh tế MPS - SNA

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:50 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Lý thuyết động cơ Diezen

Thứ Hai, 09:21 16/05/2022

Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng

Thứ Hai, 08:48 16/05/2022

Cơ sở tăng áp động cơ đốt trong

Thứ Sáu, 13:50 13/05/2022

Corporate Finance TWELFTH EDITION

Thứ Sáu, 13:48 13/05/2022

Thủy lực và máy thủy lực

Thứ Sáu, 13:30 13/05/2022

Video giới thiệu