Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Trình bày khái niệm kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công ty xuyên quốc gia, một số vấn đề chung về viện trợ nước ngoài, chiến lược cung cấp ODA, nợ nước ngoài và các cuộc khủng hoảng tài chính, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, thị trường ngoại hối, hội nhập kinh tế quốc tế, các thể chế kinh tế quốc tế...

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Nguyễn Anh Tuấn

Chính trị quốc gia

2006

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các phần sau:

  • Chương 1: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
  • Chương 2: Thương mại quốc tế và thị trường thế giới
  • Chương 3: Chính sách thương mại quốc tế
  • Chương 4: Đầu tư quốc tế
  • Chương 5: Liên kết kinh tế và các tổ chức kinh tế quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Anh Tuấn. Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế, Chính trị quốc gia, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tếBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and MarketsQuantitative Corporate Finance Second Edition
Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tếBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and MarketsQuantitative Corporate Finance Second Edition

Mã QR

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Nội dung

  • Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022

Cải tiến chất lượng

Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Thứ Hai, 10:27 16/05/2022

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Thứ Hai, 10:13 16/05/2022

Video giới thiệu