Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Trình bày khái niệm kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công ty xuyên quốc gia, một số vấn đề chung về viện trợ nước ngoài, chiến lược cung cấp ODA, nợ nước ngoài và các cuộc khủng hoảng tài chính, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, thị trường ngoại hối, hội nhập kinh tế quốc tế, các thể chế kinh tế quốc tế...

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Nguyễn Anh Tuấn

Chính trị quốc gia

2006

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các phần sau:

  • Chương 1: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
  • Chương 2: Thương mại quốc tế và thị trường thế giới
  • Chương 3: Chính sách thương mại quốc tế
  • Chương 4: Đầu tư quốc tế
  • Chương 5: Liên kết kinh tế và các tổ chức kinh tế quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Anh Tuấn. Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế, Chính trị quốc gia, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tếBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and MarketsQuantitative Corporate Finance Second Edition
Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tếBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and MarketsQuantitative Corporate Finance Second Edition

Mã QR

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Nội dung

  • Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022

Cải tiến chất lượng

Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Thứ Hai, 10:27 16/05/2022

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Thứ Hai, 10:13 16/05/2022

Video giới thiệu