Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Trình bày khái niệm kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công ty xuyên quốc gia, một số vấn đề chung về viện trợ nước ngoài, chiến lược cung cấp ODA, nợ nước ngoài và các cuộc khủng hoảng tài chính, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, thị trường ngoại hối, hội nhập kinh tế quốc tế, các thể chế kinh tế quốc tế...

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Nguyễn Anh Tuấn

Chính trị quốc gia

2006

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ: Sách gồm các phần sau:

  • Chương 1: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
  • Chương 2: Thương mại quốc tế và thị trường thế giới
  • Chương 3: Chính sách thương mại quốc tế
  • Chương 4: Đầu tư quốc tế
  • Chương 5: Liên kết kinh tế và các tổ chức kinh tế quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Anh Tuấn. Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế, Chính trị quốc gia, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tếBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and MarketsQuantitative Corporate Finance Second Edition
Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tếBEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and MarketsQuantitative Corporate Finance Second Edition

Mã QR

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế

Nội dung

  • Thứ Hai, 12:57 16/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Phương thức Toyota

Thứ Hai, 11:14 16/05/2022

Cải tiến chất lượng

Thứ Hai, 11:11 16/05/2022

Chính sách tài chính mới và kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:32 16/05/2022

Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Thứ Hai, 10:27 16/05/2022

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay

Thứ Hai, 10:13 16/05/2022